Kauno kolegijos Menų akademijoje vasario 8 d.–gegužės 23 d. organizuojami dailės dalykų kursai, skirti ne tik tiems, kurių tikslas yra pasiruošti stojamiesiems egzaminams į architektūros, dizaino, dailės specialybių studijas Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose, bet ir norintiems  įgyti akademinių piešimo, tapybos, kompozicijos žinių.

Kursų PIEŠIMAS + TAPYBA + KOMPOZICIJA pradžia – vasario 8 d. Paskaitos vyksta Menų akademijos kūrybinėse studijose, esančiose A. Mackevičiaus g. 27, Kaunas; šeštadieniais nuo 9.00 iki 14.00 val. Kursus veda Menų akademijos dėstytojai: Birutė Šležienė, Birutė Sarapienė, Arvydas Martinaitis.

Kursų kaina ir trukmė: pilnos apimties kursų trukmė 78 ak. val., vienos akademinės valandos kaina 4,5 Eur. Pasirinktinai galima lankyti atskirų dailės dalykų kursus. Į kursų kainą neįskaičiuotos naudojamos medžiagos bei vadovėliai. Pirmas užsiėmimas (įžanginė paskaita) – nemokamas.

Kursų kaina: piešimas – 108 Eur, kompozicija – 108 Eur, tapyba – 108 Eur. Visą kainą už kursus, prašome, sumokėti  iki vasario 10 d.

Taip pat sudaromos sąlygos mokėti dalimis:

iki vasario 10 d. – 108 Eur,
iki kovo 10 d. – 108 Eur,
iki balandžio 10 d. – 108 Eur.

Įmokas už kursus, prašome, pervesti į Kauno kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą banke „Swedbank“ LT28 7300 0100 0222 9776, pavedime nurodant – MUF dailės kursai.

Išklausius kursus, suteikiami įgytą kompetenciją liudijantys pažymėjimai, kuriuose nurodomos išklausytos paskaitos, kursų trukmė.

Dailės dalykų kursų tvarkaraštis

Būtina išankstinė registracija

Dėl bendros informacijos ir registracijos prašome kreiptis: A. Mackevičiaus g. 27, tel.: (8-37) 32 28 19, el. p.: gita.mykolaityte@go.kauko.lt