Jau tuoj baigsis 2020–2021 m. m. pavasario semestras. Kviečiame Studijų valdymo sistemoje užpildyti anketas apie kiekvieną išklausytą studijų dalyką / modulį 2020–2021 m. m. pavasario semestre, kurių galutinius įvertinimus jau gavote.
 

Dėstytojams labai svarbus jūsų vertinimas.

Kaip tai padaryti?

Prisijunkite prie Studijų valdymo sistemos ir užpildykite kiekvieno išklausyto 2020–2021 m. m. pavasario semestre studijų dalyko / modulio ir jo dėstymo kokybės vertinimo anketą.

Studijų dalyko (modulio) ir jo dėstymo kokybės vertinimo anketos pasiekiamos lange Semestro informacija >  Peržiūrėti įvertinimus. Norint pildyti vertinimo anketą, studijų dalyko (modulio) įraše reikia paspausti „Kokybės vertinimas“ stulpelyje esantį diagramos ženklą „ paveikslas.png“.

Užpildžius vertinimo anketą, būtina paspausti „Pateikti nuomonę“.

Daugiau informacijos apie anketos pildymą galite rasti čia.

Konfidencialumas garantuojamas. Tyrimo metu gauti duomenys bus panaudoti tik apibendrintai. Apklausos įrašuose nebus informacijos, pagal kurią būtų galima identifikuoti atsakymus pateikusį studentą.

Kviečiame būti aktyviais dalykų dėstymo kokybės vertinimo dalyviais. Jūsų nuomonė svarbi tobulinant studijų kokybę Kauno kolegijoje.

Jeigu turite klausimų dėl anketos pildymo ar pastebėjote sistemos klaidų, prašome kreipkitės į Kokybės valdymo skyrių  el. paštu kristina.adomaitiene@go.kauko.lt.