2023 m. vasario 20 – balandžio 7 d.

2023 metais nuo vasario 20 dienos iki balandžio 7 dienos (7 savaičių laikotarpyje) vyks Technologijų fakulteto Maisto ir agrotechnologijų katedros organizuojami mokymai pagal mokymo programą „Ūkininkavimo pradmenys“ (kodas – 296081073). Mokymai bus organizuojami nuotoliniu / savišvietos būdu.

Mokymų dalyviai bus supažindinti su bendrąja žemės ūkio politika, augalininkystės, miškininkystės, ūkinių gyvūnų auginimo, akvakultūros, veterinarijos, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos pagrindais. Mokymai baigiami dalyvių parengiamais praktiniais darbais pagal savo būsimų ūkių planuojamas veiklas. Baigus mokymus, dalyviams bus išduodamai pažymėjimai, liudijantys apie įgytą ūkininkavimo kompetenciją. Daugiau apie mokymus, jų turinį skaitykite čia.

Mokymų trukmė: 160 akademinių valandų (per 7 savaites).

Mokymų kaina: 200 eurų.

Registracija vykdoma iki 2023 metų vasario 6 dienos. Registracija yra laikoma įvykusia Kauno kolegijai gavus atliktą mokėjimą už mokymus.

Atlikus mokėjimą, pavedimo kopiją siųskite el. p. irena.tulabiene@go.kauko.lt

Rekvizitai:

Įstaiga Kauno kolegija
Įstaigos kodas 111965284
Sąskaita LT28 7300 0100 0222 9776 („Swedbank“)LT42 7044 0600 0815 6460 („SEB“)
Už ką mokama „Už ūkininkų mokymus“ + dalyvio (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės el. p. irena.tulabiene@go.kauko.lt arba tel. nr. 8 676 12786.