Spalio 18–21 d.

Kauno kolegijos Aplinkos inžinerijos katedra spalio 18-21 dienomis organizuoja Geografinių informacinių sistemų (GIS) pradžiamokslio kursus. Pageidaujant kursai gali būti organizuojami ir nuotoliniu būdu (suderinus dienas ir laiką patogiu darbuotojams laiku) suteikiant ArcGIS programinės įrangos 1 metų licenciją. Kaina 190 eurų, trukmė 24 akad. val. (4 dienos).

Registracija vykdoma iki spalio 10 d.

Registracijos anketa.

Smulkesnė informacija el. paštu vytaute.juodkiene@go.kauko.lt, tel. (8 37) 407 559.

Kurso paskirtis. Mokymai skirti tiek pradedantiems darbą su GIS programine įranga, tiek patyrusiems ArcGIS naudotojams, kurie nori saugoti duomenis geoduomenų bazėse ir taip naudotis visais geoduomenų bazių funkcionalumo pranašumais. Taip pat kursas gali būti naudingas visiems naudotojams, kurie užsiima duomenų valdymu ir tvarkymu, žemėlapių kūrimu, duomenų redagavimu ir vizualizacija, žemėlapio maketo parengimu, GIS erdvine analize ir rezultatų bendrinimu.

Mokymo kurso tikslai.

Šiame kurse išmoksite:

  • naudotis pagrindiniu žemėlapyje esančiu funkcionalumu;
  • eksportuoti duomenis į geoduomenų bazes;
  • sukurti duomenų transformavimo modelį;
  • vizualizuoti vektorinius ir rastrinius duomenis;
  • konfigūruoti žemėlapio užrašus;
  • tarpusavyje sujungti ir susieti lenteles;
  • sukurti naujus ir redaguoti esančius elementus;
  • atlikti geoduomenų apdorojimo ir analizės užduotis;
  • ModelBuilder panaudojimas erdvinėje analizėje.

Programos temų planas:

Eil.Nr. Tema Teorija, val. Pr. darbai, val.
1. Įvadas 1  
2. ArcGIS I. 1 2
3. Duomenų surinkimas iš kitų sukauptų duomenų bazių   2
4. Erdvinių duomenų gavimas iš koordinačių porų lentelių   1
5. Atributinių duomenų redagavimas. Elementų redagavimas, naudojant redagavimo įrankių juostą   2
6. Geoduomenų bazės kūrimas   1
7. Lentelių suliejimas ir sąsajos   1
8. ArcGIS II. GIS erdvinė analizė ir modeliavimas.   3
9. Geografinis duomenų orientavimas   2
9. Geografinės informacijos vaizdavimas žemėlapio kartografiniame vaizde   2
10. Žemėlapio kartografinio vaizdo tobulinimas   1
11. Erdvinių klausimų sprendimai. Erdvinis modeliavimas taikant ModelBuilder aplinką   3
12. Užklausų formulavimas pagal atributus ir vietą   1
13. Žemėlapio maketo sudarymas   1
  Iš viso: 2 22

Mokymo ir mokymosi metodai:

Teorinės paskaitos, praktiniai ir savarankiški darbai. Praktiniams darbams atlikti naudojama naujausia ESRI ArcGIS programinė įranga.

Baigusiems kursus bus įteikiami sertifikatai.

Duomenys mokėjimui:

Gavėjas: VšĮ Kauno kolegija
Gavėjo įmonės kodas: 111965284
Sąskaitos Nr.: LT287300010002229776 Swedbank
Sąskaitos Nr.: LT934010042502499574 Luminor bankas

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: TF už GIS kursus ir kursų dalyvio vardą ir pavardę.