Iki liepos 1 dienos

Kauno valstybinėje filharmonijoje (E. Ožeškienės g. 12, Kaunas)

Iki liepos 1 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje (E. Ožeškienės g. 12, Kaunas) veikia Kauno kolegijos Menų akademijos Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos koordinatoriaus, menininko Bangučio Prapuolenio personalinė akvarelės kūrinių paroda „Judesiai tyloje“.

Lieti akvareles dailininkas pradėjo dar mokydamasis tuometiniame Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume, kur 1976–1980 metais studijavo meninio medžio apdirbimą. „Turėjau gerus dėstytojus, kurie davė tvirtus akvarelės liejimo technikos pagrindus. Vėliau man teko didelė laimė mokytis pas akvarelininką Algirdą Lukštą. Lankiausi jo studijoje, stebėjau, kaip jis lieja, mačiau, kokią techniką naudoja“, – pasakoja B. Prapuolenis.

Menininko kūriniuose vyrauja gamtos motyvai, kurie yra abstrahuojami iki subtilių spalvinių niuansų, meistriškai liejamų popieriaus lape sukuriant erdvę vaizduotei. „Liedamas akvareles, susilieju su gamta, tampu jos dalimi. Tai labai malonus jausmas. Rezultatas tampa nesvarbus, nes tiesiog gyvenu ta minute ir mėgaujuosi tuo, ką kūryba man teikia“, – sako dailininkas.

Greta pagrindinės – meninio medžio apdirbimo – veiklos, Bangutis Prapuolenis aktyviai dalyvauja tarptautinėse parodose ir pleneruose.

Kviečiame aplankyti parodą!