Artėjant valstybiniams brandos egzaminams, abiturientai turi apsispręsti ir dėl studijų. Šį pasirinkimą paprastai lemia ne tik egzaminų rezultatai, bet ir finansinė šeimos padėtis. Neretai jaunuoliai iš socialiai pažeidžiamų ir ekonomiškai jautrių šeimų yra priversti atsisakyti aukštojo mokslo studijų dėl finansinių sunkumų. 2015–2020 m. mokslus aukštosiose mokyklose tęsiančių moksleivių dalis mažėjo visose socialinėse grupėse, tačiau daugiausia – net trečdaliu – tarp vidutinio ir žemo socialinio-ekonominio statuso moksleivių, rodo 2020 m. pabaigoje Vyriausybės strateginės analizės centro atliktas aukštojo mokslo prieinamumo tyrimas. Viena iš priežasčių, lėmusių tokią statistiką – finansiniai sunkumai, su kuriais susiduria dalis moksleivių.

Koronaviruso pandemija šią situaciją tik dar labiau paaštrino, todėl siekiant mažinti socialinę atskirtį, kuri ypatingai pastebima šalies regionuose, bei didinti aukštojo mokslo prieinamumą, Kauno kolegija įsteigė stipendijų fondą. Tikimasi, kad iš šio fondo skiriamos stipendijos paskatins gabius jaunuolius siekti aukštojo mokslo, nepriklausomai nuo jų finansinės padėties.

Socialinė atsakomybė yra neatsiejama nuo Kauno kolegijoje vykdomų veiklų bei strateginių tikslų. Aukštoji mokykla skatina socialiai atsakingą verslą prisidėti ir kartu spręsti tokias problemas kaip socialinė atskirtis ir suteikti galimybes aukštojo išsilavinimo siekti visiems, nepriklausomai nuo jų ekonominės padėties ar socialinės aplinkos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad aukštojo mokslo prieinamumas turi reikšmingos įtakos ir tolesnei šalies ekonomikos, socialinei raidai, užtikrina valstybės konkurencingumą, todėl didinti aukštojo mokslo prieinamumą – būtina. Iki šiol Kauno kolegijoje kasmet buvo vykdomos socialinės iniciatyvos, nukreiptos į socialiai jautrias grupes, todėl stipendijų fondo įsteigimas – dar vienas kryptingas kolegijos žingsnis, prisidėsiantis prie socialinės atskirties mažinimo ir aukštojo mokslo prieinamumo didinimo.