Kauno kolegija, kaip partnerė, kartu su dar 22 Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, dalyvauja netrukus pasibaigsiančiame nacionaliniame projekte „Skaitmeninė švietimo transformacija“ („EdTech“) (Nr. ŠMSM-V-004-0001), kurį vykdo Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas švietimo sistemai veikti efektyviau bei gerinti mokymosi rezultatų kokybę pasitelkiant švietimo technologijas ir skaitmenines inovacijas.

Viena iš projekto veiklų, kuriose dalyvavo Kauno kolegija – studijų dalykų, modulių, užduočių lietuvių ir anglų kalbomis suskaitmeninimas. Kolegijos dėstytojai jau parengė 37 savo dėstomų dalykų skaitmenines mokymosi priemones (dalykus, užduotis) lietuvių ir anglų kalbomis, kurios patalpintos „Moodle“ aplinkoje ir kuriomis sėkmingai naudojasi studentai. Buvo parengti 9 studijų dalykai ir 28 užduotys. Daugiausia skaitmeninių mokymosi priemonių parengė Medicinos fakulteto dėstytojai – net 16. Dar 10 skaitmeninių mokymosi priemonių parengė Verslo fakulteto dėstytojai, 6 – Menų ir ugdymo fakulteto dėstytojai ir 5 – Technologijų fakulteto dėstytojai. Visos parengtos skaitmeninės mokymosi priemonės buvo įvertintos ir patvirtintos Nacionalinės švietimo agentūros ekspertų. Dar 5 papildomos skaitmeninės mokymosi priemonės bus parengtos iki gegužės mėnesio vidurio.

Šių metų vasario mėn. buvo atlikta Kauno kolegijos studentų, kurie studijų metu pasinaudojo projekto metu sukurtomis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis, apklausa apie šių priemonių panaudojimą. Apklausos rezultatai atskleidė, kad daugiau nei pusė apklaustų studentų aukščiausiu balu įvertino studijoms naudotų skaitmeninių mokymosi priemonių kokybę ir jų naudingumą siekiant mokymosi tikslų. Net 82 procentai apklaustųjų nurodė, kad ir ateityje norėtų mokytis iš skaitmeninių mokymosi priemonių, o daugiau kaip 83 procentai apklaustųjų rekomenduotų naudoti skaitmenines mokymosi priemones savo studijų draugams.

Apklausos rezultatai atskleidė, kad studentams labai reikalingas kokybiškas skaitmeninis studijų turinys. Tikėtina, kad tai bus tolesnė paskata Kauno kolegijos dėstytojams rengti ir į savo dėstomus dalykus integruoti kokybišką skaitmeninį turinį, net ir pasibaigus projektui.

Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.