Siekiant ir toliau skatinti jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus ir tobulinti jų tyrimines kompetencijas, Kauno kolegijos dėstytojai kartu su Projektų skyriaus darbuotojais antrus metus iš eilės rengė ir Lietuvos mokslo tarybai teikė projektines paraiškas studentų vasaros metu atliekamų tyrimų finansavimui gauti. Šiais metais buvo parengta ir pateikta 10 paraiškų medicinos ir socialinių mokslų srityse, iš kurių net 8 buvo skirtas finansavimas.

Kauno kolegijos Projektų skyriaus vadovė Lina Kuraitienė džiaugiasi: „Šiais metais padarėme proveržį. Praėjusiais metais pirmą kartą teikėme paraiškas studentų vasaros praktikoms finansuoti ir iš 7 teiktų paraiškų 3 buvo skirtas finansavimas. Šiais metais paraiškų buvo kiek daugiau ir net 80 proc. jų finansavimas buvo skirtas. Tai didelis žingsnis į priekį, ypač kolegijų lygmenyje, nes didžioji dalis taikomųjų tyrimų srityje skiriamo finansavimo paprastai yra orientuota į universitetus.“

Šiuose projektuose studentai vasaros metu atliks praktiką, kurios metu, pagal individualią programą, vykdys mokslinius tiriamuosius darbus, vadovaujant tyrimų vadovui. Atliepiant vieną iš Kauno kolegijos strateginių tikslų – plėtoti į visuomenės raidą orientuotą taikomąją mokslo ir meno veiklą, Kauno kolegijoje 2022 m. liepos–rugpjūčio mėn. bus įgyvendinami šie projektai:

  • „Padidintą cholesterolio kiekį kraujyje turinčių asmenų mitybos analizė“ (projekto Nr. P-SV-22-92). Tyrėjas – Medicinos fakulteto studentas Simas Korženka, tyrimo vadovė – dr. Rasa Volskienė.
  • „Lietuvos studentų tarpasmeninės komunikacijos pokyčių įtaka studijų procesui ir rezultatams COVID-19 pandemijos metu“ (projekto Nr. P-SV-22-94). Tyrėja – Verslo fakulteto studentė Austėja Vaičiulevičiūtė, tyrimo vadovė – dr. Lina Šarlauskienė.
  • „Dažniausiai vartojamų skysčių ir kraujo rodiklių sąsajos“ (projekto Nr. P-SV-22-101). Tyrėja – Medicinos fakulteto studentė Guoda Šurkutė, tyrimo vadovė – dr. Jolita Kirvaitienė
  • „Priekinio dantytojo raumens elektromiografijos analizė atliekant skirtingus pratimus“ (projekto Nr. P-SV-22-110). Tyrėjas – Medicinos fakulteto studentas Martynas Čereškevičius, tyrimo vadovė – dr. Ligita Šilinė.
  • „Nutukusių ir normalios kūno masės vaikų stambiosios bei smulkiosios motorikos gebėjimų ypatumai“ (projekto Nr. P-SV-22-116). Tyrėja – Medicinos fakulteto studentė Ugnė Adomonė, tyrimo vadovė – dr. Laura Žlibinaitė.
  • „Demografinių veiksnių raiška startuoliuose: Lietuvos atvejis“ (projekto Nr. P-SV-22-117). Tyrėja – Verslo fakulteto studentė Greta Jonutytė , tyrimo vadovė – dr. Raminta Andrėja Ligeikienė.
  • „Sensorinės integracijos sutrikimai ikimokyklinio amžiaus vaikams, turintiems raidos pokyčių, tėvų požiūriu“ (projekto Nr. P-SV-22-119). Tyrėja – Medicinos fakulteto studentė Inga Binisevičienė, tyrimo vadovė – dr. Daiva Baltaduonienė.
  • „Medicinos personalo psichoemocinio klimato darbo vietoje įvertinimas ir psichosocialinių rizikų nustatymas Švedijoje, gerosios patirties sklaida Lietuvoje“ (projekto Nr. P-SV-22-158). Tyrėjas – Medicinos fakulteto studentas Mindaugas Pauliukas, tyrimo vadovas – dr. Vaidas Jotautis.

Projektams finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).