2003 metais, siekiant atstovauti Kauno kolegijos darbuotojų profesinėms darbo, ekonominėms, socialinėms teisėms ir interesams, buvo įkurta darbuotojų profesinė sąjunga. Prieš 20 metų vienijusi vos 34 darbuotojus, šiandien ši sąjunga jungia beveik ketvirtadalį kolegijos darbuotojų ir gali džiaugtis ne vienu pasiekimu.

Sigrida Eimutė

Prieš tai Kauno kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės pareigas ėjusią Vitaliją Skėruvienę šių metų birželio mėn. pakeitė Sigrida Eimutė.

„Dėkoju Kauno kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos nariams ir tarybai už pasitikėjimą ir tikėjimą. Jaučiu didžiulę atsakomybę atstovaujant ir ginant profesinės sąjungos narių darbo, profesines, ekonomines, socialines teises bei su jomis susijusius teisėtus interesus. Patikinu, kad ir toliau dėsime pastangas, kad Kauno kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos narių skaičius augtų ir tikiu, kad 20 metų abipusiu pasitikėjimu paremtas bendradarbiavimas tarp Kauno kolegijos vadovybės ir Kauno kolegijos darbuotojų profesinės sąjungos tarybos leis ne tik išlaikyti esamus susitarimus dėl darbuotojų geresnių darbo, socialinių ir ekonominių sąlygų bei garantijų, bet leis susitarti dėl dar daugiau palankių nuostatų“, – teigia S. Eimutė.

Kauno kolegijos darbuotojų profesinė sąjunga priklauso Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimui – tai padeda užtikrinti, kad bus ginamos šio susivienijimo narių profesinės, ekonominės bei socialinės teisės, kontroliuoti, kaip darbdaviai vykdo dirbančiųjų teisinius ir su jų interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis bei susitarimus.