Gerbiami Kauno kolegijos bendruomenės nariai,

Būti išrinktam Kauno kolegijos direktoriumi man yra didelė garbė, tačiau kartu ir atsakomybė. Kolegijos vadovo dr. Mindaugo Misiūno sutelkta bendruomenė per daugiau nei dešimtmetį sukūrė tokią Kauno kolegiją, kurios veiklos pasiekimais šiandien galime drąsiai didžiuotis. Pagrindinis mano, kaip naujojo Kolegijos direktoriaus, siekis – išlaikyti šią vertybėmis grįstą demokratiškumo dvasią ir išvesti Kauno kolegiją į lyderio pozicijas ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse.

Brėždamas veiklos gaires penkeriems metams, Kolegiją matau kaip darnią organizaciją, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas kultūros vertybių puoselėjimui ir tarptautinio pripažinimo siekiui. Studijos, taikomasis mokslas ir menas – pagrindinės Kolegijos veiklos sritys, kurias ir toliau kokybiškai plėtosime, aktyviai įtraukdami visas suinteresuotąsias šalis: studentus, personalą, socialinius partnerius.

Kvalifikuotas personalas yra Kolegijos veiklos pagrindas, lemiantis puikius pasiekimus. Plėtosime kultūrą, kurioje darbuotojai jausis remiami ir skatinami tobulėti. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas darbuotojų kompetencijų sutelkimui ir sistemingam jų ugdymui. Sieksime stiprinti ryšius su socialiniais partneriais, kurdami abipusę pridėtinę vertę.

Didelės pastangos artimiausiu metu bus sutelktos į Kolegijos veiklos procesų optimizavimą ir efektyvumo didinimą, juos skaitmenizuojant. Infrastruktūros srityje planuojame tęsti jau pradėtus darbus, t. y. vystyti tris akademinius miestelius, atnaujinti bendrabučius, pritaikyti infrastruktūrą asmenims su specialiaisiais poreikiais.

Akivaizdu, kad vienas Kolegijos vadovas didelių aukštumų niekada nepasieks, todėl svarbiausias dalykas yra žmonės. Tik visi kartu, suvieniję žinias ir pastangas, galime nubrėžti į kokybę ir inovacijas orientuotą Kolegijos strategiją bei sėkmingai ją įgyvendinti. Tad svarbūs sprendimai dėl Kolegijos veiklų tobulinimo ir jų plėtros bus priimami kartu su aukštosios mokyklos bendruomene bei įtvirtinami Kolegijos strategijoje. Mūsų darbuotojai ir jų bendras įnašas į nuolatinį Kolegijos veiklos tobulinimą yra raktas į mūsų bendrą sėkmę.

Nuoširdžiai dėkoju visai Kolegijos bendruomenei už pasitikėjimą.

               Direktorius Paulius Baltrušaitis