Kovo 9 dieną 12.00 valandą Kauno kolegijos bibliotekos ir informacinio centro erdvėse (Pramonės pr. 22A, Kaunas) atidaroma pirmoji, projektą „Valstybė ir aš. Dedikacija istorijai. Lietuva. Latvija. Estija“ lydinti, meninių autorinių knygų paroda.

Projektu siekiama sukurti menines autorines knygas, skirtas Lietuvos, Latvijos, Estijos nepriklausomybės 100-čiams paminėti, ir kiekvieną paskatinti iš naujo apmąstyti savo santykį su šalies istorija. Anot projekto iniciatorės ir vadovės, dizaino katedros dėstytojos Gražinos Šutienės, kiekvienas privalo turėti viziją, kokios valstybės norime ir kaip to pasiekti: „Mūsų tikslinė auditorija – Baltijos šalių akademinės meno bendruomenės jauni žmonės, kurie vienaip ar kitaip jau dabar dalyvauja savo valstybės ateities kūrime. Mes tikime, kad pati svarbiausia žinia, kurią turime skleisti saviems ir pasauliui – Baltijos šalys yra laisvos ir mylinčių žmonių pastangomis bei rūpesčiu tokios išliks“.

Meninė autorinė knyga tai – tai kūrinys, neįprastas savo forma ir turiniu. Kūrinio idėjos generavimas pradedamas valstybės ir jos istorijos simbolių paieškomis. Kūrėjas privalo savęs paklausti, ką jam reiškia tautinis identitetas ir kokias raiškos priemones jis naudos savo kūryboje. Meninėje autorinėje knygoje ieškoma dermės tarp teksto, simbolio ir vaizdo. Tokios knygos yra kuriamos remiantis individualia menininko autorinės knygos idėja ir yra nutolusios nuo tradicinės knygos sampratos. Šie kūriniai gali būti unikalių formų, kurti naudojant netradicines priemones ir technikas, kurios kiekvieno kūrėjo yra pasirenkamos laisvai. Pavyzdžiui, kuriamos porceliano, stiklo, odos, tekstilės ir kitų medžiagų knygos, naudojamos grafinio dizaino priemonės.

Projekto vadovė: Dizaino katedros dėstytoja Gražina Šutienė

Projekte dalyvauja: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas (lektoriai: Sigutė Bronickienė, Lolita Grabauskienė, Sigita Grabliauskaitė, Birutė Sarapienė, Daina Daukšienė, Gintarė Jarašienė, Juozas Dundulis, Petras Saulėnas, Dovilė Vilkienė); Tarptautinė Baltijos Akademija (Ryga, Latvija); Liepojos universitetas (Liepoja, Latvija); Tartu kolegija (Tartu, Estija).

Svečio teisėmis prie projekto prisijungia Kauno Juozo Grušo meno gimnazija (mokytojos: R. Klingaitė, J. Gudžiuvienė, R. Keturakienė, direktorė Nijolė Šimienė).

Projektą organizuoja: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas.

Projekto globėja: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto  dekanė dr. Sigita Saulėnienė.