Praktiškos ir inovacijomis grįstos studijos – pagrindinis Kauno kolegijos 2021–2025 metų strategijos akcentas, kviečiantis būsimuosius studentus rinktis studijas, kuriose ne tik įgyjamas tvirtas teorinių žinių pagrindas, bet ir maksimaliai išlavinami praktiniai įgūdžiai, užtikrinantys greitą jaunųjų specialistų įsiliejimą į darbo rinką.

Siekiant stojančiuosius geriau supažindinti su studijų programomis iš studentų perspektyvos, Kauno kolegijoje realizuota studentų-ambasadorių idėja: suburta studijų programų atstovų grupė, pasiruošusi atsakyti į stojantiesiems kylančius klausimus ir supažindinti juos su studijų dalykais, popaskaitinėmis veiklomis, praktikos galimybėmis, pasidalinti savo patirtimi.

Bendrose diskusijose kilusi idėja: realios studijų patirties galimybė

Šiais laikais nustebinti jauną žmogų yra vis sunkiau: dažnai svarstoma, kokie poreikiai bei įgūdžiai aktualiausi pradedantiesiems specialistams. Kauno kolegijos Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovės Smiltės Juraitės teigimu, efektyviausiai stojantiesiems informaciją bei studijų patirtį perduoda studentai: „Šiais metais į pagalbą pasikvietėme kiekvieną studijų programą atstovaujantį Kauno kolegijos studentą. Šie studentai-ambasadoriai yra pasiruošę detaliai papasakoti apie tai, ką studijuoja, perspėti apie iššūkius ir vaizdžiai išdėstyti privalumus. Manome, jog  gyvas pasidalinimas, rekomendacija, patarimas iš studento, kuris jau turi studentavimo ir studijavimo patirties šioje aukštojoje mokykloje, veiksmingesnis už paprastą reklamą internete.“

Šiemet studijas baigusi Taikomosios komunikacijos absolventė, Kauno kolegijos Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus komunikacijos koordinatorė bei viena iš idėjos bendraautorių Samanta Dagytė atskleidžia, jog studentų-ambasadorių idėja kilo iš realios patirties poreikio: „Supratau, kad studentų pasakojimai, įspūdžių pasidalijimai buvo tai, ko man pačiai reikėjo anksčiau. Siekiame būti atviri ir suteikti galimybę kiekvienam stojančiajam bendrauti neformaliai su skirtingų studijų programų studentais, todėl ir kilo idėja įgyvendinti studentų-ambasadorių kampaniją.“ S. Dagytė tikina tiek kūrybinis procesas, tiek idėjos realizavimas buvo gan sklandūs, o studentai-ambasadoriai puikiai atlieka jiems pavestą užduotį – komunikuoti su stojančiaisiais ir atsakyti į visus rūpimus klausimus.

Supažindinimui su studijų programomis – 41 studentas-ambasadorius

Antrąją vietą 2022 m. žurnalo „Reitingai“ tarp valstybinių kolegijų užėmusi Kauno kolegija siūlo pasirinkimą iš daugiau nei 40 studijų programų humanitarinių, informatikos, inžinerijos, socialinių, sveikatos, technologijų, ugdymo, žemės ūkio mokslų srityse. Studentų-ambasadorių vaizdo įrašų serijai pasirinktos studijų programos iš verslo, medicinos, technologijų, menų ir ugdymo krypčių. Prie kampanijos prisijungę studentai teigia besidžiaugiantys suteikta galimybe dalintis sukaupta patirtimi su būsimais studentais.

Plačiau skaitykite Kauno diena.