Dalyvaujantys mokslo ir (ar) meno taikomojoje veikloje, įsitraukiantys į savanoriškas veiklas, atstovaujantys kolegiją išorės organizacijose ir prisidedantys prie kitų veiklų, kurios padeda siekti Kauno kolegijos strateginių tikslų, studentai pakviesti atsiimti direktoriaus vardo stipendijas. 
 
Stipendijos suteiktos:
1. Gustinai Keturakytei, Menų ir ugdymo fakulteto III kurso Fotografijos studijų programos studentei;
2. Monikai Imbrasaitei, Menų ir ugdymo fakulteto III kurso Objektinio meno studijų programos studentei; 
3. Ugnei Misiūnaitei, Medicinos fakulteto IV kurso Akušerijos studijų programos studentei;
4. Korinai Gorkinai, Verslo fakulteto III kurso Teisės studijų programos studentei;
5. Inetai Barkauskienei, Menų ir ugdymo fakulteto II kurso Fotografijos studijų programos studentei; 
6. Gabijai Paškevičiūtei, Technologijų fakulteto II kurso Maisto technologijos studijų programos studentei.