ES finansuojami

Kauno kolegija pirmauja tarp mūsų šalies kolegijų rengiant projektus Europos Sąjungos (ES) paramai gauti

2005–2008 metais Kauno kolegija pagal 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą sėkmingai įgyvendino ir užbaigė 9 projektus. Bendra projektų paramos suma sudarė daugiau nei 7,3 mln. Lt. Taip pat 2008 metais buvo sėkmingai užbaigti 3 ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai, kuriuose Kauno kolegija dalyvavo partnerio teisėmis. 2007–2013 metų etape mūsų aukštoji mokykla įgyvendino 15 projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšomis, kurių vertė siekia 33,8 mln. Lt. Dalyvavo 17 projektuose partnerio teisėmis.

Projektų įgyvendinimo metu buvo modernizuojama bei plėtojama institucijos infrastruktūra, vyko studijų programų naujinimas, patobulinta studijų ir valdymo kokybė, pakeltos darbuotojų kompetencijos. Integruotų technologijų praktinio mokymo centro laboratorijos buvo aprūpintos mokomąja ir laboratorine, kompiuterine bei programine įranga, naujais baldais dėstytojams ir studentams. Laboratorijos skirtos ugdyti studentų praktinius gebėjimus. Kauno miesto Pramonės pr. kuriamas akademinis miestelis – 2014 metais įgyvendinus projektą iškilo naujas modernus statinys, jungiantis čia jau įsikūrusius kolegijos pastatus. Žvelgiant į šios aukštosios mokyklos strategiją, įkūrus akademinį miestelį, bus siekiama kurti fizinę aplinką, kuri skatintų inovacijas, įkvėptų studijoms, bendruomeniškai atmosferai. Užtikrinsime, kad studentai ir dėstytojai galėtų naudotis geriausiomis bibliotekos ir IT infrastruktūros paslaugomis tarp Lietuvos kolegijų.

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas