Tyrimai

Mokslo taikomieji tyrimai Kauno kolegijoje

Kauno kolegijos mokslo ir meno taikomoji veikla organizuojama remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymo (2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242) nuostatomis, kuriose akcentuojama, kad kolegijoje plėtojami taikomieji mokslo tyrimai ir (arba) profesionalus menas, o aukštosios mokyklos turi užtikrinti mokslo (meno) veiklos ir studijų vienovę, plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslo tyrimus, konsultuoti vietos valdžios ir ūkio subjektus.

Daugiau informacijos apie mokslo taikomuosius tyrimus Kauno kolegijoje.

Kauno kolegijos plėtojamos tyrimų kryptys:

Edukologiniai tyrimai:

 • dėstytojų kompetentingumo tyrimai;
 • studijų aplinkos plėtojimo tyrimai;
 • į studentą sutelkto mokymosi tyrimai;
 • kūrybiškumo ugdymo tyrimai;
 • švietimo sistemos modernizavimo taikant IK, tyrimai;
 • specialistų poreikio ir integracijos į darbo rinką prognostiniai tyrimai.

Technologinių mokslų srities tyrimai:

 • energetiniai tyrimai;
 • inžinerijos mokslų tyrimai;
 • maisto kokybės tyrimai;
 • želdinių ir agrotechnologijų tyrimai;
 • geodezijos tyrimai.

Biomedicinos mokslų srities tyrimai:

 • gyvenimo kokybės tyrimai;
 • sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialisto profesinės veiklos tyrimai.

Teisės krypties tyrimai.

Ekonominiai tyrimai.

Vadybos ir administravimo tyrimai.

Humanitariniai ir kultūros tyrimai (angl. Humanities and Culture).

Meno veikla.

Visuomenei

Informacija apie Kauno kolegijoje rengiamas konferencijas. Mokslo leidiniai – žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“.

Išsamesnę informaciją teikia:
Kauno kolegijos mokslo taikomosios veiklos skyriaus vedėjas dr. Vaclovas Makūnas
Tel. (8 37) 75 11 49
El. p. vaclovas.makunas@go.kauko.lt

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas