Mokslo leidiniai

Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose

Daugiadalykis žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“ skatina Lietuvos kolegijų dėstytojus skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus, kviesti juos diskusijai bei sutelkti kolegijose parengtą mokslinę produkciją viename periodiniame mokslo leidinyje. Šis leidinys yra recenzuojamas mokslinis žurnalas (ISSN 1822-1068, eISSN 2335-8904), leidžiamas vieną kartą per metus ir indeksuojamas Google Scholar. Redakcinė kolegija skelbiama kiekviename leidinyje. Žurnalas naudoja OJS leidybos sistemą.

cover_issue_1_en_US Taikomieji tyrimai 2015 1 dalis

Taikomieji tyrimai 2015 2 dalis

Taikomieji tyrimai 2013/2014
Taikomieji tyrimai 2011 1 dalis

Taikomieji tyrimai 2011 2 dalis

Taikomieji tyrimai 2011 3 dalis

Taikomieji tyrimai 2010

Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas

Leidinys cituojamas tarptautinėse duomenų bazėse:

  • CAB Abstracts
  • Global Health.
  • CABI Full Text
  • EBSCO Publishing

Leidinio tomus rasite Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedros svetainėje

Kiti leidiniai:

„Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė“ „Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje“ „Geriausi Kauno kolegijos studentų tiriamieji / kūrybiniai darbai“

Mokslo leidinių bazė
Reikalavimai straipsniams

Kontaktai
Mokslo taikomosios veiklos skyriaus vedėjas dr. Vaclovas Makūnas
Pramonės pr. 20, 109 kab.
Tel.  (8 37) 75 11 49, mob. tel. 8 (682) 14890
El. paštas vaclovas.makunas@go.kauko.lt

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas