Kompetencijų pripažinimas

Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

Kauno kolegija viena pirmųjų Lietuvos kolegijų, pradėjusi teikti naują paslaugą – neformaliu ar savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą. Šia paslauga jau pasinaudojo daugiau kaip 100 įvairiose veiklos  srityse dirbančių asmenų. Ypač tai aktualu asmenims, kurie turi gerus profesinius įgūdžius kokioje nors veikloje, atlieka tam tikrus darbus,  tačiau negali siekti karjeros, nes neturi formalaus išsilavinimo (diplomo, licencijos, pažymėjimo ir kt.) toje srityje.  Kompetencijų pripažinimas – tai būdas gyvenimišką patirtį paversti aukštąjį mokslą įrodančiais dokumentais.

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais Kauno kolegijoje tvarka

Kas gali kreiptis ir siekti kompetencijų pripažinimo?

Į neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimą ir kompetencijų pripažinimą gali pretenduoti šie, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, asmenys:

  • neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus;
  • jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, ir dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau negu 3 metus;
  • dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijas.

Kokiais būdais įgytos kompetencijos yra vertinamos ir gali būti pripažintos?

  • darbo veikla (projektai, modeliai, dokumentų rinkiniai, darbdavio, klijentų, kolegų atsiliepimai, rekomendacijos, įgūdžių demonstravimas ir kt.);
  • neapmokamas ar savanoriškas darbas  (pažymos,  sertifikatai);
  • stažuotės, kursai, seminarų, projektų ir kt. metu (pažymėjimai (sertifikatai), pažymos);
  • mokymasis savarankiškai;
  • įgyjimas laisvalaikio metu (diplomai, padėkos, prizai).

Iš kokių studijų sričių galėtumėte siekti kompetencijų pripažinimo (formalizavimo) mūsų institucijoje?

Kokias paslaugas teikia Kauno kolegijos Kompetencijų ugdymo centras?

  • suteikia pirminę informaciją apie neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą;
  • nukreipia į reikiamos srities ekspertus išsamesnei konsultacijai.

Kontaktai
Kauno kolegijos Kompetencijų ugdymo centras
Centro vadovas dr. Algirdas Saulėnas
Tel. 8 (37) 75 11 49
e. p.  algirdas.saulenas@go.kauko.lt

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas