Neformaliojo profesinio mokymo programos

Mokymai bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo pagal neformaliojo profesinio mokymo programas. Šios mokymo programos yra skirtos asmenims, gaunantiems finansavimą kvalifikacijos kėlimui iš Lietuvos darbo biržos. Pageidaujantys mokytis pagal šias programas gali kreiptis į Teritorines darbo biržas.

Lietuvos darbo birža

Eil. Nr. Programos kodas (KTPRR) Programos pavadinimas Suteikiama kompetencija (-jos) Mokymo programos trukmė (sav. ir val.) Mokymo kaina (EUR) Teikėjo kontaktai
1. 223000884 Verslo organizavimas: nuo rinkotyros iki apskaitos Rinkotyros, rinkodaros, verslo planavimo ir veiklos organizavimo, apskaitos tvarkymo, įmonių finansų valdymo 4/80 789,00 € Kauno kolegija,Vadybos ir ekonomikos fakultetas,

Įstaigų ir įmonių administravimo katedra

Pramonės pr. 20, Kaunas, LT- 50468

Tel. 867523595.

janina.endriukaitiene@go.kauko.lt

2. 223000885 Meninių odos dirbinių kūrimas ir atlikimas Suteikiama meninių dirbinių iš odos kūrėjo ir atlikėjo kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija,Justino Vienožinskio menų fakultetas

A.Mackevičiaus 27, Kaunas, LT – 44259

Tel. 860023976

nijole.meskeliene@go.kauko.lt

3. 223000886 Meninių keramikos dirbinių kūrimas ir atlikimas Meninių dirbinių iš keramikos kūrėjo ir atlikėjo kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija,Justino Vienožinskio menų fakultetas

A.Mackevičiaus 27, Kaunas, LT – 44259

Tel. 860023976

nijole.meskeliene@go.kauko.lt

4. 223000887 Meninių stiklo dirbinių kūrimas ir atlikimas Meninių dirbinių iš stiklo kūrėjo ir atlikėjo kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija,Justino Vienožinskio menų fakultetas

A.Mackevičiaus 27, Kaunas, LT – 44259

Tel. 860023976

nijole.meskeliene@go.kauko.lt

5. 223000888 Dailiosios tekstilės dirbinių kūrimas ir atlikimas Dailiosios tekstilės dirbinių kūrėjo ir atlikėjo kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija,Justino Vienožinskio menų fakultetas

A.Mackevičiaus 27, Kaunas, LT – 44259

Tel. 860023976

nijole.meskeliene@go.kauko.lt

6. 223000889 Meninių porceliano dirbinių kūrimas ir atlikimas Meninių dirbinių iš porceliano kūrėjo ir atlikėjo kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija,Justino Vienožinskio menų fakultetas

A.Mackevičiaus 27, Kaunas, LT – 44259

Tel. 860023976

nijole.meskeliene@go.kauko.lt

7. 223000890 Gyvenamosios erdvės interjero projektavimas Gyvenamosios erdvės interjero projektuotojo kompetencija 3,8/150 800,00 € Kauno kolegija,Justino Vienožinskio menų fakultetas

A.Mackevičiaus 27, Kaunas, LT – 44259

Tel. 860023976

nijole.meskeliene@go.kauko.lt

8. 223000891 Sodybos želdinimas ir priežiūra Sodybos želdinimo ir jos priežiūros kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija,Technologijų fakultetas,

Želdinių ir agrotechnologijų katedra

Pramonės pr. 22, LT- 50387 Kaunas

Tel. 868233729

donatas.klimavicius@go.kauko.lt

9. 223000892 Sodo augalų auginimo ir priežiūros technologijos Sodo augalų auginimo ir priežiūros kompetencija 3/120 800,00 € Kauno kolegija,Technologijų fakultetas,

Želdinių ir agrotechnologijų katedra

Pramonės pr. 22, LT- 50387 Kaunas

Tel. 868233729

donatas.klimavicius@go.kauko.lt

10. 223000893 Baldų gamybos mašinų operatoriaus Baldų gamybos mašinų operatoriaus kompetencija 12/480 1034,82 € Kauno kolegija,Technologijų fakultetas,

Pramoninių technologijų ir dizaino katedra

Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas

Tel. (8 37) 75 11 38

inga.valentiniene@go.kauko.lt

Kvalifikacijos tobulinimo programos

http://www.kaunokolegija.lt/visuomenei/mokymai/kvalifikacijos-tobulinimo-programos/

Mokymai vaikams, moksleiviams

PavadinimasAprašymasTrukmėKontaktaiKūrybiškumo akademija „Menukas“Skirta ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams padėti ugdytis gebėjimus regimą pasaulį vaizduoti grafinėmis, erdvinėmis meninės raiškos priemonėmis, skatinti jų kūrybiškumą, lavinti estetinį suvokimą, sudaryti sąlygas saviraiškai.

Vasaros stovykla vaikams

Dėl bendros informacijos kreiptis:
Mackevičiaus g-vė 27
Tel. nr. (8-37) 32 28 19
El. paštas gita.mykolaityte@go.kauko.ltPiešimas + Tapyba + KompozicijaIšklausius kursus, suteikiami įgytą kompetenciją liudijantys pažymėjimai,kuriuose nurodoma išklausytos temos, kursų trukmė.
Informacija78 val.Dėl bendros informacijos kreiptis:
Mackevičiaus g-vė 27
Tel. nr. (8-37) 32 28 19
El. paštas gita.mykolaityte@go.kauko.lt

Mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams

 1. Naujų Kauno kolegijos dėstytojų mokymo programa (skirta kolegijos dėstytojams);
 2. Studijų dalyko (modulio) aprašo parengimas ir valdymas virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE;
 3. Mokslinės informacijos naudojimas;
 4. Kauno kolegijos studijų valdymo sistema (SVS) (skirta kolegijos dėstytojams);
 5. Dokumentų valdymas Kauno kolegijoje (skirta kolegijos darbuotojams);
 6. Studento pasiekimų aplanko (portfolio) rengimas;
 7. Neformaliojo profesinio mokymo programos aprašo rengimas (skirta kolegijos dėstytojams);
 8. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi ir savišvietos būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimas ir pripažinimas studijų rezultatais Kauno kolegijoje.

Mokymus, skirtus aukštųjų mokyklų darbuotojams, organizuoja Kauno kolegijos Kompetencijų ugdymo centras.  Iškilus klausimams kreiptis šiais kontaktais: Kompetencijų ugdymo centras Vedėjas Algirdas Saulėnas Pramonės pr. 20, 1-010 kab. Tel. (8 37) 75 11 49 algirdas.saulenas@go.kauko.lt

Edukacinės paslaugos intro

Kauno kolegija siekdama sėkmingai ir greitai integruoti naujai parengtus specialistus į darbo rinką, studijų proceso metu daug dėmesio skiria studentų praktiniam pasirengimui. Studijų metu studentai įgyja praktinį pasirengimą, nes privalo atlikti specialybės ir priešdiplominę praktikas įvairiose įstaigose ir įmonėse. Darbdaviams galime pasiūlyti darbo veiklai pasirengusių absolventų priėmimą į praktiką, potencialių darbuotojų atranką; galimybę įvertinti mūsų specialistų profesines ir asmenines savybes praktikų ar bandomųjų laikotarpių metu; siūlyti absolventų diplominių darbų temas ir vertinti darbus gynimų metu. Kauno kolegija įmonėms atlieka taikomuosius tyrimus, bendradarbiauja rengiant įvairius verslo, meno, technologijų, socialinės ir kitų sričių projektus.

Visuomenei Kauno kolegija teikia teikiamos įvairaus pobūdžio paslaugas. Asmenys iš išorės kviečiami į įvairius kursus, mokymus, seminarus, galima laikyti egzaminus ECDL pažymėjimams įgyti, naudotis leidybos centro paslaugomis.

„Certiport“ egzaminavimo centras

Nuo 2015 metų pavasario Kauno kolegijoje veikia Certiport egzaminavimo centras, kuriame Lietuvos gyventojai gali pasitikrinti Microsoft technologijų žinias.

Tokio tipo egzaminavimo centras Lietuvoje įregistruotas pirmasis. Artimiausi centrai įsikūrę Lenkijoje, Danijoje, Suomijoje. „Certiport egzaminai –  svarbus žingsnis į sėkmingą informacijos technologijų specialisto karjerą,“ – teigia egzaminavimo centro iniciatorius, Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto Kompiuterinių technologijų katedros lektorius Mantas Bartkevičius.

Certiport egzaminavimo centrai išduoda tokius sertifikatus:

Microsoft Certified Educator (MCE) – tai egzaminas pedagogams, kurio metu tikrinamos žinios apie įvairias informacines komunikavimo technologijas, mokymo-mokymosi metodus.

Microsoft Office Specialist (MOS) – tai Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimo (angl. European Computer Driving Licence, ECDL) alternatyva. Egzamino metu tikrinamos žinios apie Microsoft Officepasirinktą produktą.

Microsoft Technology Associate (MTA). Tai egzaminai, orientuoti į informacinių technologijų specialistus, programuotojus, duomenų bazių administratorius.

Kaip teigia M.Bartkevičius, dalyvaujant Microsoft IT Academy programoje, t. y. ruošiantis minėtiems egzaminams, galima naudotis įvairiomis elektroninėmis bibliotekomis, vaizdo medžiaga. Egzaminus Kauno kolegijoje įkurtame Certiport egzaminavimo centre jau laiko kolegijos dėstytojai, IT specialistai iš Lietuvos įmonių.

Šiuo metu Certiport egzaminavimo centras veikia 236 a. (Pramonės pr. 20). Dėl egzaminų ir išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Kompiuterinių tinklų laboratorijos vedėją Tomą Zakarevičių elektroniniu paštutomas.zakarevicius@kaunokolegija.lt arba telefonu (8 37) 75 11 37.

ECDL

Kauno kolegija yra Įgaliotasis ECDL testavimo centras, teikiantis kompiuterinio raštingumo pagal ECDL programą mokymo bei testavimo ECDL , e-Guardian bei e-Citizen pažymėjimams  gauti paslaugas.

Apie ECDL

Apie e-Guardian

Apie e-Citizen

ECDL testų laikymo tvarka

Norintieji laikyti ECDL testus turi:

 • Užsiregistruoti ir suderinti laikymo laiką bent prieš 2 dienas e-adresu roma.ciziene@kauko.lt (turi susidaryti 7–10 norinčiųjų laikyti grupė);
 • Ateiti suderintu laiku į Kauno kolegijos Įgaliotąjį ECDL testavimo centrą Pramonės 20, TF I rūmai, SSC (326a.);
 • Pateikti tapatybę įrodantį dokumentą, apmokėjimo už testų laikymą banko kvitą ar pervedimo įrodymą ir gali laikyti ECDL modulių testus.

Testo laikymo trukmė 45 min. (galima naudotis tik kompiuterio programine įranga). Perlaikymų skaičius neribojamas, tačiau už kiekvieną perlaikymą reikia mokėti kaip už testo laikymą.

Pagal ECDL fondo nustatytus reikalavimus ECDL pradmenų pažymėjimas (ECDL START) bus išduodamas išlaikius šiuos 4 ECDL modulių testus: M2, M3, M7 ir bet kurio kito modulio testas.

Pagrindinis ECDL pažymėjimas įteikiamas tada, kai išlaikomi visi septyni moduliai – šiuos modulius galima laikyti trijų metų laikotarpyje.

Kaina (Kauno kolegijos studentams)

Kauno kolegijos studentams, išlaikiusiems Informacinių technologijų modulį, turintį ne mažiau 6 kreditų, pažymiu 8, 9 arba 10 yra užskaitomas ECDL testų laikymas ir jie gali gauti ECDL pažymėjimą, nelaikydami testų. Šia lengvata galima pasinaudoti tik per vienerius metus nuo IT modulio užbaigimo.

Suma už ECDL pažymėjimą studentams – 140 Lt / 40,55 €.

Studentai norintys lengvatinėmis sąlygomis įgyti ECDL pažymėjimą turi:

 • Sumokėti 140 Lt / 40,55 € sumą į pateiktą sąskaitą Įmokų rekvizitai;
 • Pateikti savo duomenis – vardas, pavardė, gim. metai, grupė, IT modulio kreditų skaičius ir įvertinimas e-paštu roma.ciziene@go.kauko.lt
 • Buhalterijai gavus apmokėjimą, užsakomas pažymėjimas, kuris gaunamas mėnesio laikotarpyje (bus pranešta e-paštu, atsiimti II TF r. 434 a.). Atsiimant būtina pateikti įskaitų lapelio su IT įvertinimu kopiją.

Jei įvertinimas mažesnis arba modulio nesudaro 6 kreditai – ECDL pažymėjimui gauti reikalinga laikyti testus.

Kaina (Kauno kolegijos darbuotojams ir asmenims iš išorės)

Kainoraštis

Testavimo kainos pavyzdys: Pagal ECDL fondo nustatytus reikalavimus ECDL pradmenų pažymėjimas (ECDL START) bus išduodamas išlaikius 4 ECDL modulių testus: M2, M3, M7 ir bet kurio kito modulio testas. Pirmasis ECDL testo laikymas, įskaitant vartotojo registravimą testavimo sistemoje – 80 Lt. Kiekvienas kitas ECDL testo laikymas – 50 Lt / 14,48 €. Bendra kaina – 230 Lt / 66,61 € (80 Lt + 50 Lt + 50 Lt+ 50 Lt / (23,17 € + 14,48 € +14,48 € + 14,48 €)).

Visos testų laikymo kainos pateiktos įskaitant PVM.

ECDL Testavimo centro adresas:
Pramonės pr. 20, SSC (326 a.), LT-50468 Kaunas
El. paštas roma.ciziene@go.kauko.lt
Tel. (8 615) 16555
Kontaktinis asmuo: Roma Čižienė

Duomenys, reikalingi mokant banko pavedimu, nurodant konkrečią mokėjimo paskirtį – “Už ECDL testavimą”, “už e-Guardian testavimą “ ir t.t.: Įmokų rekvizitai

Karjeros centro paslaugos

Kviečiame bendradarbiauti:

 • organizuojant studentų praktikas,
 • rengiant baigiamuosius darbus,
 • pristatant studentams Jūsų įmonės veiklą
 • vedant temines paskaitas kolegijos studentams;
 • atrenkant geriausius kandidatus į Jūsų įmonės darbuotojų gretas.

Rašykite el. paštu karjera@go.kauko.lt
Skambinkite tel. (8 37) 35 11 11
Apsilankykite pas mus (104 kab., Pramonės pr. 22A, Kaunas)

Tyrimai

Mokslo taikomieji tyrimai Kauno kolegijoje

Kauno kolegijos mokslo ir meno taikomoji veikla organizuojama remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymo (2009 m. balandžio 30 d. Nr. XI-242) nuostatomis, kuriose akcentuojama, kad kolegijoje plėtojami taikomieji mokslo tyrimai ir (arba) profesionalus menas, o aukštosios mokyklos turi užtikrinti mokslo (meno) veiklos ir studijų vienovę, plėtoti regionui reikalingus taikomuosius mokslo tyrimus, konsultuoti vietos valdžios ir ūkio subjektus.

Daugiau informacijos apie mokslo taikomuosius tyrimus Kauno kolegijoje.

Kauno kolegijos plėtojamos tyrimų kryptys:

Edukologiniai tyrimai:

 • dėstytojų kompetentingumo tyrimai;
 • studijų aplinkos plėtojimo tyrimai;
 • į studentą sutelkto mokymosi tyrimai;
 • kūrybiškumo ugdymo tyrimai;
 • švietimo sistemos modernizavimo taikant IK, tyrimai;
 • specialistų poreikio ir integracijos į darbo rinką prognostiniai tyrimai.

Technologinių mokslų srities tyrimai:

 • energetiniai tyrimai;
 • inžinerijos mokslų tyrimai;
 • maisto kokybės tyrimai;
 • želdinių ir agrotechnologijų tyrimai;
 • geodezijos tyrimai.

Biomedicinos mokslų srities tyrimai:

 • gyvenimo kokybės tyrimai;
 • sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialisto profesinės veiklos tyrimai.

Teisės krypties tyrimai.

Ekonominiai tyrimai.

Vadybos ir administravimo tyrimai.

Humanitariniai ir kultūros tyrimai (angl. Humanities and Culture).

Meno veikla.

Visuomenei

Informacija apie Kauno kolegijoje rengiamas konferencijas. Mokslo leidiniai – žurnalas „Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose“.

Išsamesnę informaciją teikia:
Kauno kolegijos mokslo taikomosios veiklos skyriaus vedėjas dr. Vaclovas Makūnas
Tel. (8 37) 75 11 49
El. p. vaclovas.makunas@go.kauko.lt

Kompetencijų pripažinimas

Neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

Kauno kolegija viena pirmųjų Lietuvos kolegijų, pradėjusi teikti naują paslaugą – neformaliu ar savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą. Šia paslauga jau pasinaudojo daugiau kaip 100 įvairiose veiklos  srityse dirbančių asmenų. Ypač tai aktualu asmenims, kurie turi gerus profesinius įgūdžius kokioje nors veikloje, atlieka tam tikrus darbus,  tačiau negali siekti karjeros, nes neturi formalaus išsilavinimo (diplomo, licencijos, pažymėjimo ir kt.) toje srityje.  Kompetencijų pripažinimas – tai būdas gyvenimišką patirtį paversti aukštąjį mokslą įrodančiais dokumentais.

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais Kauno kolegijoje tvarka

Kas gali kreiptis ir siekti kompetencijų pripažinimo?

Į neformaliojo ir savaiminio mokymosi bei savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimą ir kompetencijų pripažinimą gali pretenduoti šie, įgiję ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, asmenys:

 • neturintys aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirba ne mažiau negu 3 metus;
 • jau įgiję aukštąjį išsilavinimą, ir dirbantys ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau negu 3 metus;
 • dėl įvairių priežasčių nutraukę kolegines arba universitetines studijas.

Kokiais būdais įgytos kompetencijos yra vertinamos ir gali būti pripažintos?

 • darbo veikla (projektai, modeliai, dokumentų rinkiniai, darbdavio, klijentų, kolegų atsiliepimai, rekomendacijos, įgūdžių demonstravimas ir kt.);
 • neapmokamas ar savanoriškas darbas  (pažymos,  sertifikatai);
 • stažuotės, kursai, seminarų, projektų ir kt. metu (pažymėjimai (sertifikatai), pažymos);
 • mokymasis savarankiškai;
 • įgyjimas laisvalaikio metu (diplomai, padėkos, prizai).

Iš kokių studijų sričių galėtumėte siekti kompetencijų pripažinimo (formalizavimo) mūsų institucijoje?

Kokias paslaugas teikia Kauno kolegijos Kompetencijų ugdymo centras?

 • suteikia pirminę informaciją apie neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą;
 • nukreipia į reikiamos srities ekspertus išsamesnei konsultacijai.

Kontaktai
Kauno kolegijos Kompetencijų ugdymo centras
Centro vadovas dr. Algirdas Saulėnas
Tel. 8 (37) 75 11 49
e. p.  algirdas.saulenas@go.kauko.lt

Skelbimai