Vadybos ir Ekonomikos fakulteto studentų atstovybė (VEF SA), tai:

Kauno kolegijos Studentų atstovybės dalinys;

Filtras, kuris „siurbia“ studentų problemas ir jas išsprendžia;

Terpė, kurioje kuriamos galimybės savarankiškam tobulėjimui;

Gyvenimo mokykla, kurią baigęs turi tvirtą pagrindą.

Mūsų veikla:

Atstovaujame studentams (gindami studentų teises kolegijoje ir už jos ribų);

Aktyviai dalyvaujame studijų proceso tobulinime (siūlome būtinus pakeitimus studijų kokybei gerinti);

Rūpinamės socialine gerove (stengiamės, jog pagrindiniai studentų poreikiai būtų patenkinti);

Organizuojame turiningą laisvalaikį (kad studijų metai niekada nepasimirštų);

Skleidžiame informaciją (kad visos svarbiausios žinios pasiektų studentų ausis).

MISIJA – efektyviai atstovauti studentams bei kurti palankiausias sąlygas studento saviraiškai.

Mus galite rasti Pramonės pr. 20, 333 kabinetas.
VEF SA pirmininkas Audrius Bumblauskas
El. paštas: kksa.vefpirmininkas@go.kauko.lt

Tau norisi kažko daugiau? Kažko įdomesnio, nei vien sėdėjimas paskaitose? Jei turi naujų idėjų, minčių, esi aktyvus ir nori būti įvykių sūkuryje, mes tau sakome – nelauk kol pakvies, ateik pats! LAUKIAME TAVĘS!

Informacija atnaujinta: 2017-11-22