Prieš didžiąsias žiemos šventes Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Apskaitos ir finansų katedra Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos buhalterinės apskaitos tarnybų darbuotojams vykdė mokymus tema „Biudžeto sąmatų rengimas, vykdymas ir analizė“. Mokymai organizuoti bendradarbiaujant su konsultacijų kompanija „SDG“.

Kvalifikacijai kelti skirtą medžiagą parengė ir mokymus vedė dėstytojos Indrė Knyvienė bei Irena Klimavičienė. Pagal sutartį su SDG, mokymų programoje buvo numatytos auditorijai aktualios temos: LR valstybės biudžetas, asignavimai valstybės funkcijoms vykdyti, Kalėjimų departamento biudžeto išlaidų ataskaitos analizė. Taip pat buvo pavaizduota šešėlinės ekonomikos žala Lietuvos viešosioms pajamoms ir neigiamas poveikis valstybės funkcijų vykdymui. Dėstytoja I. Knyvienė supažindino klausytojus su teoriniais biudžeto planavimo klausimais bei profesionaliai vadovavo auditorijai praktiškai rengiant įstaigos biudžetą.

Kvalifikacijai tobulinti skirti mokymai pelnė abipusę naudą:  klausytojai turėjo galimybę pamatyti buhalterinio darbo prasmę ne tik apskaitos ir atskaitomybės srityse, bet ir reikšmingumą valstybės mastu, o tuo pačiu Apskaitos ir finansų katedra vykdė užsakomąja veiklą, taip prisidedant prie nebiudžetinių lėšų pritraukimo. Organizuotas seminaras buvo naudingas ir pačioms lektorėms: „Rengdamos mokymų medžiagą susipažinome su nauja bei naudinga informacija, kurią pritaikysime savo dėstomuose dalykuose“, – planais dalijasi I. Klimavičienė. Pasak lektorių, tokia patirtis suteikė naujų minčių įsiliejant į panašias Kauno kolegijai bei Apskaitos ir finansų katedrai reikšmingas veiklas.