Vadybos ir ekonomikos fakultete plėtojamos Socialinių mokslų tyrimų kryptys:

Vadybos krypties tyrimai:

 • rinkos tyrimai;
 • vartotojų elgsenos tyrimai;
 • darbuotojų motyvacijos ir motyvavimo tyrimai;
 • tarpkultūrinės komunikacijos  ypatumai;
 • įmonių socialinės atsakomybės tyrimai.

Ekonomikos  krypties  tyrimai:

 • privataus ir viešojo sektoriaus įmonių veiklos analizė;
 • aplinkosaugos ir darnios plėtros  tyrimai;
 • finansų teisės tyrimai.

Teisės krypties tyrimai:

 • civilinės ir darbo  teisės tyrimai;
 • administracinės teisės tyrimai;
 • socialinės apsaugos teisės tyrimai ;
 • šeimos teisės tyrimai .

Edukologiniai tyrimai:

 • Studijų programų kokybės tyrimai;
 • studijų proceso kokybės vertinimo ir tobulinimo tyrimai;
 • kūrybiškumo svarba versle ir jo ugdymo galimybės;
 • dėstytojų ir studentų darbo laiko efektyvumo tyrimai.

Artėjančios konferencijos:

Konferencijos data Konferencijos pavadinimas
2018-04-17 Mokslinė-praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2018“, Kauno kolegija

Įvykusios konferencijos:

Konferencijos data Konferencijos pavadinimas
2017-05-04 Mokslinė-praktinė konferencija „Verslumas ir inovacijų kultūra: valdžios, verslo ir aukštojo mokslo institucijų požiūris“
2017-03-22 Mokslinė-praktinė studentų  konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2017“
2016-10-06 Konferencija „Europa pokyčių akivaizdoje“, Kauno kolegija
2016-01-22 Tarptautinis verslo forumas “International Business Experience for Students, Academics and Entrepreneurs: Latvia, Lithuania and Poland Perspective”, Kauno kolegija
2015-01-23 Tarptautinis verslo forumas “International Business Experience for Students, Academics and Entrepreneurs: Latvia, Lithuania and Poland Perspective”, Lenkija, Bialystoko technologijų universitetas
2015-04-02 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Naujų idėjų beieškant: vadyba, ekonomika ir teisė 2015“, Kauno kolegija
2014-04-17 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Naujų idėjų beieškant: vadyba, ekonomika ir teisė 2014“, Kauno kolegija
2014-09-18/19 Konferencija  „Lietuva – 10 metų Europos Sąjungoje: ekonominiai ir socialiniai aspektai“,  Druskininkai
2013-03-06 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2013“, Kauno kolegija
2012-03-07 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Vadybos studijos: probleminis mokymas ir multidiscipliniškumas“, Kauno kolegija
2011-04-14 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Verslumas ir inovacijų kultūra: valdžios, verslo ir aukštojo mokslo institucijų požiūris“, Kauno kolegija
2010-04-23 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Verslumas ir inovacijų kultūra: valdžios, verslo ir aukštojo mokslo institucijų požiūris“, Kauno kolegija

 

VEF studentų  konferencijos:

Konferencijos data Konferencijos pavadinimas
2016-11-22/23 Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras „Teisės aktualijos 2016“, Kauno kolegija
2016-03-17 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2016“, Kauno kolegija
2015-03-19 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2015“, Kauno kolegija
2015-09-16 Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras „Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2015“, Kauno kolegija
2014-04-03 Tarptautinė mokslinė konferencija „Švietimas – kelias įgyvendinti verslo idėjas: studentų  požiūris 2014“, Kauno kolegija
2014-12-10 Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras „Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2014“, Kauno kolegija
2013-09-25 Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras “Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste“, Kauno kolegija
2013-03-19 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų vadybininkų požiūriu“, Kauno kolegija
2012-03-12 Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Verslo aktualijos būsimųjų vadybininkų požiūriu“, Kauno kolegija

Informacija atnaujinta: 2017-11-22