Katedra rengia kvalifikuotus vadybininkus, vykdo studijų ir profesinių krypčių darbo rinkos, edukologijos, vadybos taikomąją mokslo veiklą.

Katedroje realizuojamos 3 studijų programos:

Specializacijos:

  • Personalo administravimas;
  • Projektų administravimas;

Suteikiamas vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
Studijų formos – nuolatinės studijos (NL), ištęstinės studijos (I);
Trukmė:  NL – 3 metai (6 semestrai), I – 4 metai (8 semestrai).

AD katedrai tarifikuoti dėstytojai, 2017-2018

AD profesinės veiklos praktikos metodinia nurodymai, 2017-2018

Baigiamųjų darbų metodiniai nurodymai (galioja nuo 2017-11-29)

Studijų rašto darbų metodiniai nurodymai (galioja nuo 2014-09-01)

Informacija atnaujinta: 2017-11-22