Vadybos ir ekonomikos fakultetas yra dinamiškas, atviras naujovėms, skatinantis bendruomenės narių iniciatyvas ir verslumą , plėtojantis partnerystės ryšius su šalies  bei tarptautinėmis švietimo institucijomis bei profesinėmis asociacijomis.

Pagarba, atsakomybė, kūrybiškumas, socialinė atsakomybė –  svarbiausios vertybės, kuriomis ši akademinė bendruomenė  vadovaujasi savo veikloje.

Studentai, pasirinkę studijas Vadybos ir ekonomikos fakultete, turės galimybes įgyti teorinių žinių, ugdyti praktinius gebėjimus, atlikti praktikas Lietuvos ir užsienio įmonėse bei organizacijose, padėdami  tvirtus pagrindus tolimesnei profesinei karjerai. VEF užtikrinamos plačios pasirinkimo galimybės – realizuojamos  Socialinių mokslų studijų srities Vadybos ir verslo administravimo krypties studijų programos: Verslo vadybos (VV), Įmonių ir įstaigų administravimo (AD), Buhalterinės apskaitos (BA), Finansų (FN), Turizmo ir viešbučių vadybos (TV), Maisto pramonės verslo vadybos (MV) ir Pardavimų vadybos (PV), Sporto vadybos (SV), Teisės (TS) studijų programos, o nuo 2015 m. pradėta realizuoti modulinė Logistikos (LO) studijų programa.

Fakultete sukurta palanki studijoms aplinka: auditorijos aprūpintos modernia technika ir technologijomis, naujausia literatūra lietuvių bei užsienio kalbomis. Studijų procese  taikomi inovatyvūs studijų metodai bei lanksčios studijų formos, suteikiančios galimybę gauti kokybiškas studijas. Nuo fakulteto įkūrimo pradžios skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp visų suinteresuotų  grupių.

Fakulteto bendruomenė plėtoja socialinę  partnerystę su įmonėmis, kviečia  jų atstovus skaityti paskaitas, kartu kurti bei vertinti studijų programas, įvertinti studentų parengtus baigiamuosius darbus, organizuoti konferencijas, atlikti užsakomuosius tyrimus įmonėms. Įvertinus  darbdavių poreikius, jog rinkai reikia platesnių kompetencijų  vadybininkų, studijų procese dėstomi  integruoti moduliai, taikomas   probleminis mokymas, plėtojamas tarpdiscipliniškumas, sprendžiamos realios verslo situacijos, ugdomos  bendrosios ir profesinės kompetencijos, būtinos sėkmingam   įsidarbinimui konkurencingoje darbo rinkoje.

Fakulteto dėstytojų kolektyvas  siūlo edukacinę ir praktinę patirtį, paskaitas ir praktinius užsiėmimus vedamus profesionalių teoretikų ir praktikų.

Fakultetas didžiuojasi  savo išskirtiniais  pasiekimais, kurie padeda studentams pasiekti  užsibrėžtus  tikslus.

Vadybos ir ekonomikos fakulteto dekanė
Ona Junevičienė