2018 m. vasario 5 – kovo 30 dienomis Kauno kolegijoje organizuojami mokymai pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261081106).

Mokymai skirti asmenims, siekiantiems įregistruoti savo ūkį. Mokymų dalyviai bus supažindinti su bendrąja  žemės ūkio  ir aplinkosaugos politika, darbo ir civilinės saugos reikalavimais,
augalininkystės, veterinarijos,  gyvulininkystės, miškininkystės, ekonomikos, apskaitos ir teisės pagrindais.

Mokymai baigiami kvalifikaciniu egzaminu, kurį išlaikius išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis ūkininkavimo kompetenciją. Mokymų kaina – 200 eurų.

Registracija vykdoma internetu iki sausio 20 dienos.

Kursus organizuoja Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedra. Dėl detalesnės informacijos kreiptis e. paštu dalia.kiveriene@go.kauko.lt arba telefonu (8 37) 407559.