2018 metų kovo 20 dieną Kauno kolegijoje vyks ketvirtoji tarptautinė konferencija „Inovatyvios (eko-)technologijos, verslumas ir regionų plėtra“ (angl. Innovative (Eco)Technology, Entrepreneurship and Regional Development). Konferencijos tikslas – skatinti mokslinę diskusiją apie naujausias technologijas ir jų pritaikymo versle, pramonėje bei sveikatos priežiūros, globos (rūpybos) įstaigose galimybes, orientuojantis į regionų plėtrą. Išskirtinis dėmesys skiriamas žaliosioms technologijoms, tvariam […]

Tarptautinė keturių šalių projekto „Pažengusių ūkininkų gebėjimų stiprinimas (SKIFF)“ komanda žemdirbiams sukūrė ne vieną informacinį produktą, skirtą žemės ūkiui. Visi SKIFF projekto rezultatai pristatyti šį mėnesį vykusiuose sklaidos renginiuose Aleksandro Stulginskio universitete bei Kauno kolegijoje. Videoreportažas iš renginio Prisijunk, pajusk įkvėpimą ir sužinok apie modernų ūkininkavimą! Visas straipsnis

Šią savaitę Kauno kolegijoje lankėsi ​profesionalus animatorius, medijų specialistas Babis Alexiadis. Jis Technologijų fakulteto multimedijos technologijų studijų programos trečiakursiams vedė teorinius ir praktinius užsiėmimus animacijos tema. B.Alexiadis studentus trumpai supažindino su animacijos istorija, pristatė tradicines ir šiuolaikinėmis technologijomis grindžiamas animacijos kūrimo technikas. Studentai taip pat turėjo galimybę susipažinti su paties animatoriaus darbais. Praktinių užsiėmimų metu […]

2017 metų lapkričio 20-24 dienomis Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Maisto technologijos katedros vedėja, docentė dr. Ingrida Kraujutienė dalyvavo tarptautiniame maisto gaminių vertinime Vokietijoje. Kraujutienė kartu su kitais maisto ekspertais iš užsienio vertino duoną ir smulkiuosius duonos gaminius pagal DLG (vok. Deutsche  Landwirtschafts-Gesellschaft, Testzentrum Lebensmittel) metodiką bei jų pakuočių atitikimą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 „Dėl […]

Vyks mokymai apie ūkininkavimą

2018 m. vasario 5 – kovo 30 dienomis Kauno kolegijoje organizuojami mokymai pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261081106). Mokymai skirti asmenims, siekiantiems įregistruoti savo ūkį. Mokymų dalyviai bus supažindinti su bendrąja  žemės ūkio  ir aplinkosaugos politika, darbo ir civilinės saugos reikalavimais, augalininkystės, veterinarijos,  gyvulininkystės, miškininkystės, ekonomikos, apskaitos ir teisės pagrindais. Mokymai baigiami kvalifikaciniu egzaminu, […]

2017 metų lapkričio 17 dieną baigėsi pirmasis tarptautinio konkurso „Maisto technologas 2017“ etapas. Iki nurodytos datos į konkursą užsiregistravo 17 komandų iš Austrijos, Baltarusijos, Portugalijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų. Pirmajame etape, lapkričio 17 dieną, konkurso dalyviai laikė testą nuotoliniu būdu. Testo užduotys buvo susietos su mikrobiologijos, matematikos, maisto saugos ir kokybės, fizikos-inžinerijos tematika. Į antrąjį […]