Diplomas jo priedėlis ir etiketė

Profesinio bakalauro diplomas išduodamas asmeniui, baigusiam kolegines studijas ir įgijusiam profesinio bakalauro laipsnį arba profesinio bakalauro laipsnį ir kvalifikaciją.

Diplomo priedėlis yra neatskiriama diplomo dalis, diplomą papildantis dokumentas, pateikiantis informaciją apie įgyto aukštojo išsilavinimo turinį. Diplomo priedėlis atitinka Europos komisijos, Europos Tarybos ir UNECSO/CEPES sukurtą pavyzdį. Priedėlio paskirtis – pateikti pakankamai objektyvios informacijos, reikalingos aiškiam ir teisingam tarptautiniam kvalifikacijų (diplomų, laipsnių, sertifikatų ir t.t.) akademiniam bei profesiniam pripažinimui. Jame aprašoma studijų, kurių diplomo savininkas siekė ir kurias sėkmingai baigė, esmė, lygmuo ir turinys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 326 bei įgyvendinant Europos šalių švietimo srities ministrų 2003 m. rugsėjo 19 d. Berlyne pasirašytą komunikatą, nuo 2006 m. kiekvienas studentas, baigęs profesinio bakalauro studijas Kauno kolegijoje, automatiškai gauna nemokamą diplomo priedėlį lietuvių ir Europoje plačiai naudojama (anglų) kalba. „Automatiškai“ reiškia, kad studentui nereikia pateikti prašymo dėl diplomo priedėlio gavimo.

Diplomo ir diplomo priedėlio pavyzdžiai

Informacija apie diplomą ir diplomo priedėlį parengta pagal:
LRV nutarimas 2011 m. birželio 29 d. Nr. 782 
MSĮ 51 straipsnis, 1 punktas 
LRV 2001 m. liepos 11d. nutarimas Nr. 900, nauja redakcija – 2004 m. kovo 24 d. nutarimas Nr.326

Kauno kolegijai suteikta Diplomo priedėlio etiketė 2013–2016 metams.

Diplomo priedėlio etiketė (angl. Diploma Supplement – DS Label) suteikiama aukštojo mokslo institucijoms, kurių išduodamas priedėlis atitinka šiam dokumentui keliamus formos, turinio ir išdavimo sąlygų reikalavimus.

Etiketę suteikia Europos Komisija po griežto ekspertinio vertinimo.

Diplomo priedėlio etiketė galioja 3 metus ir yra tarptautiškumą puoselėjančios institucijos atpažinimo ženklas.

Išsamesnę informaciją apie diplomo priedėlio etiketę galite rasti čia.

 

 

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas