• Renginiai

  2017 m. rugsėjo mėn.
  P A T K P Š S
  « Rgp   Spa »
   123
  45678910
  1112131415
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  16
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  17
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  18192021222324
  252627282930  
 • Karjeros projektas

  Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)

  Projekto veiklos yra nukreiptos į 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ įgyvendinimą.

  Bendra projekto vertė – 10 743 937 Lt. Iš jų per 7 mln. Lt bus skiriama bazės kūrimui kokybiškam aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo paslaugų teikimui ir beveik 3 mln. Lt informacinėmis technologijomis pagrįstos infrastruktūros kūrimui.

  Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn. Projektas apims apie 77 proc. Lietuvos studentų ir aprėps visas studijų sritis.

  Projekto koordinatorius – Vilniaus universiteto Karjeros centras

  Projekto partneriai: 10 universitetų: Generolo J.Ž. Lietuvos karo akademija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Aleksandro Stulginskio universitetas (LŽŪU), Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ; 15 kolegijų: Alytaus kolegija, Kauno kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Marijampolės kolegija, Panevėžio kolegija, Socialinių mokslų kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaurės Lietuvos kolegija, Utenos kolegija, V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Vilniaus kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Žemaitijos kolegija; Lietuvos pramonininkų konfederacija.

  Projekto poreikis: Ekonomikos globalizacijos ir nuolatinių pokyčių sąlygomis jokia valstybinė institucija ar privati organizacija nebegali prisiimti atsakomybės už dirbančiųjų karjeros sėkmę bei garantuoti darbo vietą visam gyvenimui. Organizacijos reorganizuojasi, išnyksta, o jas palikę žmonės ir toliau turi gauti kokybiškam pragyvenimui reikalingas pajamas, siekti išsikeltų gyvenimo ir karjeros tikslų. Efektyviausia priemone šiomis netikrumo bei nesaugumo sąlygomis tampa gebėjimas pačiam dirbančiajam valdyti savo asmeninę karjerą – analizuoti ekonomikos bei darbo rinkos pokyčius, rinkti informaciją apie karjeros galimybes, ugdytis darbo rinkoje vertinamas kompetencijas, priimti tinkamus karjeros pasirinkimus, gebėti pačiam susirasti ar susikurti norimą darbo vietą, sėkmingai joje įsitvirtinti.

  Studijų aukštojoje mokykloje etapas – tai ne tik profesinių kompetencijų įgijimo, bet ir aktyvaus pasiruošimo būsimam darbui, jo paieškos bei, neretai, įsitvirtinimo jame etapas. Visuotinai pripažįstama, jog neapgalvoti ir nepagrįsti karjeros pasirinkimai lemia asmens nepasitenkinimą savo karjera ir gyvenimu apskritai bei žemu produktyvumo lygiu darbinėje veikloje. Tai susiję ir su dideliais asmeniniais bei valstybės finansiniais nuostoliais, kadangi tokie, poreikių bei galimybių neatitinkantys, pasirinkimai dažnai baigiasi iškritimu iš švietimo sistemos, studijų programų kaitaliojimu arba darbo, nesusijusio su baigtomis studijomis, pasirinkimu. Tam, kad jau nuo pirmo kurso žinios būtų kaupiamos tikslingai, kad studijų metais įgytos profesinės kompetencijos taptų vertinga investicija i kiekvieno absolvento asmeninę karjerą ir gyvenimo gerovę, būtina stiprinti studentų asmeninęs karjeros valdymo įgūdžius bei suteikti pagalbą sprendžiant tokias karjeros problemas kaip: netikrumas dėl studijų krypties pasirinkimo, nesugebėjimas apsispręsti, kokį karjeros kelia rinktis, žinių ir įgūdžių stoka bandant rasti norimą darbą ir kt. Todėl aukštojo mokslo sistema turi prisidėti prie studentų karjeros valdymo gebėjimų stiprinimo bei iškylančių karjeros problemų šalinimo.

  Projekto tikslas ir uždaviniai: Projekto tikslas – siekti nacionalinės profesinio orientavimo sistemos užbaigtumo, sukuriant ir įdiegiant visiems aukštųjų mokyklų studentams prieinamą ir jų poreikius atitinkantį karjeros valdymo paslaugų modelį ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, karjeros vertinimo ir absolventų karjeros stebėsenos srityse.

  Projekto tikslams pasiekti yra suformuluoti šie pagrindiniai uždaviniai:

  • sukurti bazę kokybiškam aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo paslaugų teikimui;
  • sukurti informacinėmis technologijomis pagrįstą virtualizuotą infrastruktūrą studentų karjeros valdymo paslaugų teikimui.

  Laukiami rezultatai: Sukurta bazė kokybiškam aukštųjų mokyklų studentų karjeros valdymo paslaugų teikimui; suteiktos pilotinės ugdymo karjerai paslaugos 3000 aukštųjų mokyklų studentams; parengtas dokumentacijos rinkinys nacionalinės studentų karjeros valdymo informacinės sistemos kūrimu; sukurta ir įdiegta nacionalinė informacinė sistema studentų karjeros valdymui ir absolventų karjeros stebėsenos paslaugų teikimui; organizuoti 2 duomenų, reikalingų aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenai, surinkimo ciklai.

  Pasidalinkite savo nuomone:

  Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
  Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
  Rašykite mums.

  CAPTCHA vaizdas