• Renginiai

  2017 m. rugsėjo mėn.
  P A T K P Š S
  « Rgp   Spa »
   123
  45678910
  1112131415
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  16
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  17
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  18192021222324
  252627282930  
 • Įmokos už studijas

  Kauno kolegijoje įmokos už studijas tvarkomos pagal nustatytą tvarką. Studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, moka studijų sutartyje nustatytą kainą.

  Studijų sutartyje nustatytoji kaina dalinama lygiomis dalimis kiekvienam semestrui. Sutartyje nustatytoji kaina gali būti sumažinta proporcingai kitose studijų programose ir kitose aukštosiose mokyklose įgytam ir Kauno kolegijoje įskaitytam kreditų skaičiui.

  Pirmo kurso studentai už pirmąjį semestrą visą studijų kainą sumoka iki rugpjūčio 18 d. Studentai visiškai už studijas atsiskaityti privalo iki baigiamojo darbo (egzamino) gynimo nustatytos datos.

  Studentai, neturintys galimybės sumokėti visos kainos už semestrą, gali pateikti prašymą, kad būtų leista mokėti dalimis.

  Kauno kolegijos studentai, pageidaujantys už studijas mokėti dalimis, turi kreiptis į savo fakultetų dekanatus / skyrių administracijos atstovus.

  Išsamesnė informacija – Kauno kolegijos studentų mokėjimų už studijas tvarka.

  Įmokų rekvizitai

  Studijų krepšelio grąžinimas

  Valstybės biudžeto lėšos, skirtos studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalis grąžinamos į valstybės biudžetą, jeigu asmenys nutraukia studijas savo noru (išskyrus tuos atvejus, kai studijos nutraukiamos per pirmųjų studijų metų pirmąjį semestrą), taip pat kai asmenys pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

  Asmenys į valstybės biudžetą turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:

  • 30 bazinės socialinės išmokos dydžių – asmenims, studijavusiems pagal pirmosios studijų pakopos programas;
  • 50 bazinės socialinės išmokos dydžių – asmenims, studijavusiems pagal antrosios studijų pakopos programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti;
  • 70 bazinės socialinės išmokos dydžių – asmenims, studijavusiems trečiojoje studijų pakopoje (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

  Išsamesnė informacija valstybinio studijų fondo interneto svetainės skiltyje „Studijų krepšelio grąžinimas“.

  Studijų kainos kompensavimas

  Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama pirmosios pakopos, kurie visą studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose.

  Faktiškai sumokėta studijų kaina ar jos dalis, ne didesnė, kaip norminė studijų kaina, kompensuojama asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

  • pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją pusę studijų programos)

  ir (arba)

  • trečiuosius studijų metų iki pirmosios pakopos studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – pabaigus antrąją pusę studijų programos).

  Teisę į sumokėtos už studijas kainos kompensavimą turi asmuo, kuris, aukštajai mokyklai sudarant valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, atitinka šiuos kriterijus:

  • Jei šį studijų laikotarpį asmuo baigė be studijų skolų;
  • Jei asmens studijų rezultatų svertinis vidurkis ne mažesnis už atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų svertinį vidurkį.
  • Jei už šį studijų laikotarpį asmuo neturi piniginių įsiskolinimų kolegijai (Kauno kolegijos kandidatų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo sudarymo tvarka, patvirtinta Kauno kolegijos direktoriaus 2011 m. spalio 13d. įsakymu Nr. 1-108).

  Teisės į studijų kainos kompensavimą neturi:

  • asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus;
  • asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
  • užsieniečiai, išskyrus išeivius ir lietuvių kilmės užsieniečius, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;
  • kitais Vyriausybės nustatytais atvejais.

  Išsamesnė informacija valstybinio studijų fondo interneto svetainės skiltyje „Studijų kainos kompensavimas“ https://www.vsf.lt/lt/studiju-kainos-kompensavimas.

  Pasidalinkite savo nuomone:

  Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
  Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
  Rašykite mums.

  CAPTCHA vaizdas