Stojamieji egzaminai, kursai

Stojamieji egzaminai

Pretenduojant į Dantų technologijos studijų programą

Stojant į Dantų technologijos studijų programą laikomas egzaminas – manualinių gebėjimų patikrinimo testas. Egzaminas skirtas įvertinti stojančiojo gebėjimus stebint atlikti pateiktų formų kopijas.

Parengiamieji kursai. Stojančiųjų į dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų parengiamieji kursai  vyks 2017 m. gegužės 15 – 26  d.d., nuo 14:00 val. iki 18:00 val., (po 4 val) ir 2017 m. birželio 12 – 23 d.d., nuo 14:00 val. iki 18:00 val., (po 4 val)., 103 aud. Kaunas, tel.: (8-37) 33 09 98

Registracija internetu jau pradėta vykdyti: Registracija

Egzamino užduotys. Manualinių gebėjimų egzamino metu stojantieji atlieka dvi užduotis: pagal pateiktą modelį iš gipso ruošinio išdrožia modelio kopiją, iš vielos išlenkia pateikto piešinio kopiją.

Egzamino vertinimas. Manualinių gebėjimo patikrinimo testo rezultatai įvertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Gavusieji testo įvertinimą „neįskaityta“ konkurse nedalyvauja.

Egzamino vieta. Manualinių gebėjimų patikrinimas organizuojamas Kauno kolegijos Medicinos fakultete (K. Petrausko g. 15, Kaunas), Dantų technologijos laboratorijoje.

Egzamino data. Stojamasis manualinių gebėjimų patikrinimas vyks pagal bendrojo priėmimo taisyklėse nustatytą sesijos datą.

Manualinių gebėjimų testo laikymo nuostatai

Rekvizitai:

Gavėjas: Kauno kolegija
Įmonės kodas: 1119 65284

Gavėjo bankas: „SWEDBANK“, AB
Banko kodas: 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT28 7300 0100 0222 9776

ARBA

Gavėjo bankas: „DnB NORD“, AB
Banko kodas: 4010
Atsiskaitomoji sąskaita: LT93 4010 0425 0249 9574

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 33 09 98.

Stojantiesiems į Medicinos fakulteto Dantų technologijos studijų programą nustatytas 30 € mokestis už manualinių gebėjimų testo laikymą ir atliktų užduočių vertinimą. Nuo manualinių gebėjimų egzamino laikymo mokesčio atleidžiami stojantieji, lankę manualinių gebėjimų parengiamuosius kursus ir našlaičiai.

Pretenduojant į Meno studijų srities programas

Stojant į meno studijų srities programas laikomas stojamasis egzaminas. Stojamojo egzamino organizavimo tikslas – patikrinti ir įvertinti stojančiųjų meninius gebėjimus ir įgūdžius.

Egzamino užduotys. Stojamojo egzamino metu atliekamos dvi užduotys, kurios skiriasi priklausomai nuo to, į kokią studijų programą pageidaujama stoti. Informaciją apie stojamųjų egzaminų užduotis, vertinimo sistemą ir kt. rasite čia.

Egzamino vertinimas. Stojamojo egzamino rezultatai vertinami 100 balų sistema. Neišlaikę stojamojo egzamino asmenys į valstybės finansuojamas vietas, studijų stipendijas ir tiksliniu būdu finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose pretenduoti negali.

Stojamųjų egzaminų į Kauno kolegiją 2017 m. tvarkaraštis

Egzaminų vieta ir data. Stojamajam egzaminui registruojamasi www.lamabpo.lt sistemoje.

Parengiamieji kursai/ konsultacijos. Dėl parengiamųjų mokamų kursų Piešimas+Tapyba+Kompozicija Kauno kolegijoje Justino Vienožinskio menų fakultete, teiraukitės A. Mackevičiaus g-vė 27, LT- Kaunas, tel.: (8-37) 32 28 19, el. paštas: gita.mykolaityte@go.kauko.lt.
Detalesnė informacija

Pretenduojant į švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programas

Stojant į Ikimokyklinio ugdymo ir Socialinės pedagogikos studijų programas laikomas  motyvacinis testas. Stojantieji, nelaikę motyvacinio testo, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Egzamino užduotys. Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras;

Egzamino vertinimas.  Išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedama 1 arba 2 balai (0 įvertinimą gavęs stojantysis gali dalyvauti konkurse į paminėtas studijų programas).

Egzamino vieta. Aukštosiose mokyklose, turinčiose teisę vykdyti motyvacinį testą .  Konkretus adresas nurodomas (ar pasirenkamas iš pateikto sąrašo) pildant prašymą.

Egzamino data. Konkreti data ir laikas nurodomi pildant prašymą.

Parengiamieji kursai, konsultacijos

Kursai stojantiesiems į Menų srities studijų programas

Piešimas + Tapyba + Kompozicija Išklausius kursus, suteikiami įgytą kompetenciją liudijantys pažymėjimai,kuriuose nurodoma išklausytos temos, kursų trukmė.
Informacija
78 val. Dėl bendros informacijos kreiptis:
Mackevičiaus g-vė 27
Tel. nr. (8-37) 32 28 19
El. paštas gita.mykolaityte@go.kauko.lt

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas