• Renginiai

  2017 m. rugsėjo mėn.
  P A T K P Š S
  « Rgp   Spa »
   123
  45678910
  1112131415
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  16
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  17
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  18192021222324
  252627282930  
 • Priėmimas į Kauno kolegiją

  Pagrindinių kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į kolegines studijas 2017 m.

  Studentų priėmimo į Kauno kolegiją taisyklės 2017 m.

  Geriausiųjų eilės sudarymo pagrindiniai kriterijai:

  1. pirmojo dalyko brandos, stojamojo egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino arba kito dalyko brandos egzamino, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, įvertinimas.

  Geriausiųjų eilės sudarymo papildomi kriterijai:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas (stojantiesiems į humanitarinių, socialinių, biomedicinos, fizinių, technologijos mokslų sričių studijų programas);
  2. tarptautinių ir šalies vizualaus meno olimpiadų ir konkursų I–III vietos laimėjimas (priimamiems į dailės, architektūros, dizaino, amatų, fotografijos ir medijų krypčių studijų programas);
  3. motyvacijos įvertinimas stojantiesiems į pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas;
  4. stojantiesiems į koleginių studijų programas – tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu arba tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas ir vienerių metų darbo stažas pagal įgytą kvalifikaciją;
  5. bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimas.

  Geriausiųjų eilės pagrindiniai kriterijai, pretenduojantiems į valstybės finansuojamas vietas taikomi, atsižvelgus į studijų sritį, kryptį arba krypčių grupę ir minimalius rodiklius:

  1. lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2013 metų – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) brandos egzaminą. Stojant į universitetinių studijų programas, asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 m., privalomas yra valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas, į kolegijas – mokyklinio arba valstybinio brandos egzamino įvertinimas;
  2. užsienio kalbos brandos egzaminą, kuris, išlaikytas ne žemesniu nei B1 lygiu, yra privalomas asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2015 metų;
  3. matematikos brandos egzaminą, kuris yra privalomas visiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą nuo 2016 metų, išskyrus stojantiesiems į menų studijų srities studijas.
  Studijų programos arba programų grupės Brandos ir stojamieji (pabraukti) egzaminai Svertiniai koeficientai
  Sveikatos mokslai
  Akušerija (NL)

  Bendrosios praktikos slauga (NL)

  Bendrosios praktikos slauga (anglų kalba) (NL)

  Biomedicinos diagnostika (NL)

  Burnos higiena (NL)

  Dantų technologija2* (NL)

  Dietetika (NL)

  Ergoterapija (NL)

  Farmakotechnika (NL)

  Kineziterapija (NL)

  Kosmetologija (NL)

  Radiologija (NL)

  Odontologinė   priežiūra (NL)

  1.     biologija

  2.     chemija arba matematika1*

  3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

  4.     lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  Žemės ūkio mokslai
  Agroverslų technologijos (NL) 1.     biologija

  2.     chemija arba matematika1*

  3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

  4.     lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  Humanitariniai mokslai
  Anglų kalba ryšiams su visuomene (NL)

  Verslo anglų kalba (NL, I)

  1.     lietuvių kalba ir literatūra

  2.     istorija

  3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

  4.     užsienio kalba

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  Menai
  Aprangos dizainas3* (NL)

  Dailės kūrinių konservavimas ir restaura­vi­mas3* (NL) Dizainas3* (NL)

  Fotografija3* (NL)

  Įvaizdžio dizainas3* (NL)

  Stiklo, keramikos, odos, tekstilės, menas3* (NL)

  1.     stojamasis egzaminas

  2.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su trečiuoju

  3.     lietuvių kalba ir literatūra

  0,7

  0,1

  0,2

  Socialiniai mokslai
  Socialinis darbas (NL, I) 1.     istorija

  2.     matematika

  3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

  4.     lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  Taikomoji komunikacija (NL) 1.     lietuvių kalba ir literatūra

  2.     informacinės technologijos

  3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

  4.     istorija

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  Verslo ir viešoji vadyba
  Buhalterinė apskaita  (NL, I)

  Finansai (NL)

  Įstaigų ir įmonių administravimas

  Kaune (NL, I) ir Tauragėje (NL, I)

  Kultūrinės veiklos organizavimas (NL)

  Logistika (NL, I)

  Maisto pramonės verslo vadyba (NL)

  Pardavimų vadyba (NL)

  Sporto vadyba (NL)

  Turizmo ir viešbučių vadyba (NL)

  Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba) (NL)

  Verslo vadyba (NL, I)

  1.     matematika

  2.     istorija arba geografija1*

  3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

  4.     lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  Teisė
  Teisė (NL, I) 1.     istorija

  2.     matematika

  3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

  4.     lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  Ugdymo mokslai
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas4* (NL, I) Socialinė pedagogika4* (I) 1.   lietuvių kalba ir literatūra

  2.   matematika

  3.   bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

  4.   istorija

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  Inžinerijos mokslai
  Automatinis valdymas (NL)

  Infotronika (NL)

  Želdiniai ir jų dizainas (NL)

  1.     matematika

  2.     fizika

  3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas5*

  4.     lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  Geodezija (NL)

  Interaktyvioji kartografija (NL)

  1.     matematika

  2.     chemija arba fizika1*

  3.     bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas5*

  4.     lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  Technologijų mokslai
  Baldų ir medienos dirbinių gamyba (NL, I)

  Interjero ir baldų projektavimas (NL)

  Grafinės technologijos (iki 20169-01 Leidybos ir spaudos technologijos) (NL)

  Reklamos technologijos (NL)

  1.       matematika

  2.       chemija arba fizika1*

  3.       bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas5*

  4.       lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  Maisto sauga ir kokybė (NL, I)

  Maisto technologija (NL, I)

  1.       matematika

  2.       chemija

  3.       bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas5*

  4.       lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  Viešasis maitinimas (NL,I) 1.       biologija

  2.       chemija arba matematika1*

  3.       bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju

  4.       lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  Informatikos mokslai
  Informacinės finansų sistemos (NL)

  Kompiuterinių tinklų administravimas (NL, I)

  Multimedijos technologija (NL, I)

  1.   matematika

  2.   informacinės technologijos arba fizika1*

  3.   bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju, antruoju ir ketvirtuoju arba kompetencijų, įgytų siekiant kvalifikacijos, įvertinimas5*

  4.   lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

  0,2

  1* – į konkursinį balą įskaičiuojamas stojančiajam palankiausias variantas;

  2*– pasirinkus šią studijų programą laikomas manualinių gebėjimų patikrinimo testas. Gavusieji įvertinimą „neįskaityta“ konkurse nedalyvauja. Patikrinimas vyks  Medicinos fakultete (K. Petrausko g. 15). Manualinių gebėjimų testo patikrinimo metu stojantieji atlieka dvi užduotis: pagal pateiktą modelį iš gipso ruošinio išdrožia modelio kopiją ir iš vielos išlenkia pateikto piešinio kopiją. Egzaminas skirtas įvertinti stojančiojo manualinius gebėjimus stebint atlikti  pateiktų formų kopijas.

  3*- stojamasis egzaminas į šias studijų programas laikomas LAMA BPO nustatyta tvarka. Asmenys, nelaikę stojamojo egzamino arba gavę neigiamą egzamino įvertinimą, konkurse valstybiniam finansavimui gauti nedalyvauja.

  4* – stojantieji, pasirinkę Socialinę pedagogiką ir Ikimokyklinį ugdymą, turės laikyti motyvacinį testą LAMA BPO nustatyta tvarka.

  5* - Kompetencijų, įgytų siekiant Lietuvos kvalifikacijų sandaros IV lygio kvalifikacijos, teorijos ir praktinio darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis perskaičiuojamas kaip valstybiniai brandos egzaminai, tačiau nedalijama iš 10.

  Pasidalinkite savo nuomone:

  Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
  Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
  Rašykite mums.

  CAPTCHA vaizdas