• Renginiai

  2017 m. kovo mėn.
  P A T K P Š S
  « Vas   Bal »
   12345
  678
  • Pavasario judesio fiesta
   Pradžia: 2017-03-08 10:00
   Pabaiga: 2017-03-08 13:00
   Vieta: Aktyvaus judesio studija (Pramonės 22, Kaunas)
  9101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Konkursinis balas

  Konkursinio balo sandara 2015 – 2016 m.m.  

  Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus.

  Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (pasiekimų) įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros  brandos egzamino įvertinimas.

  Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. motyvacijos įvertinimas;
  3. profesinė patirtis (priimamiems į koleginių studijų technologinių mokslų studijų srities programas).

  Pagrindiniai kriterijai taikomi priklausomai nuo studijų srities, krypties arba krypčių grupės, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2012 metų – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) brandos egzaminą, kurio įvertinimas yra privalomas visiems.

  Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją – 1 balas.

  Stojantiems į valstybės finansuojamas vietas:

  Stojantiems į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės programas , kurias pabaigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, privaloma laikyti motyvacijos testą. Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

  Nuo 2015 m. visiems pretendentams būtina sąlyga yra anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos mokėjimas B1 lygiu.

  Nuo 2016 m. matematikos brandos egzaminas privalomas visiems (išskyrus stojantiems į menų studijas). 

  Metinių ir brandos (išskyrus valstybinių) egzaminų įvertinimų perskaičiavimas

  Įvertinimų skalės

  Patenkinami įvertinimai

  Mokyklinė dešimtbalė skalė

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Priėmimo dešimtbalė skalė

  1,6

  3,0

  4,4

  5,8

  7,2

  8,6

  10,00 

  Apskaičiuojant konkursinį balą dalykų metiniai (tikslinio (T) kurso arba S lygio, išplėstinio (A) kurso arba A lygio), užsienio kalbos dalyko B1 ir B2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai, brandos egzaminų (mokykliniai, A lygio, S lygio, be lygio) įvertinimai mažinami 50 procentų. Dalykų  metiniai (B kurso, B lygio), brandos egzaminų (B lygio) įvertinimai ir užsienio kalbos dalyko A1 ir A2 mokėjimo lygių kursų įvertinimai mažinami 70 procentų (atliekamuose skaičiavimuose rezultatas apvalinamas iki dviejų reikšminių ženklų po kablelio). 

  Konkursinis balas (KB) apskaičiuojamas susumavus pažymių ir svertinių koeficientų sandaugas bei pridėjus papildomus balus:

   

  kur: Ei – i-ojo brandos egzamino pažymys (perskaičiuotas) arba stojamojo egzamino pažymys;
  Ki – i-ojo brandos arba stojamojo egzamino pažymio svertinis koeficientas;
  n – brandos arba stojamųjų egzaminų, iš kurių pažymių formuojamas konkursinis balas, skaičius;
  PB – papildomi balai.

  Pagrindinių kriterijų įtaka geriausiųjų eilei į kolegines studijas

  Konkursiniai dalykai, svertinis koeficientas

  Studijų programa

  2015 m.

  2016 m.

  SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

   

  • TEISĖ
  • SOCIALINIS DARBAS

   

  1.Istorija

  2.Matematika

  3.Geografija

  /biologija

  /užsienio kalba

  /informacinės technologijos

  /menai

  4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

   

   

  0,2

  1.Istorija

  2.Matematika

  3.Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju

  4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

  0,2

   

  • SOCIALINĖ PEDAGOGIKA
  • IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

  1.Lietuvių kalba ir literatūra

  2.Matematika

  3.Geografija

  /biologija

  /užsienio kalba

  /informacinės technologijos

  /menai

  4.Istorija

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

   

   

  0,2

  1. Lietuvių kalba ir literatūra

  2.Matematika

  3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju 4. Istorija

  0,4

  0,2

  0,2

   

  0,2

   

  • VERSLO VADYBA
  • PREKYBOS VADYBA
  • SPORTO VADYBA
  • MAISTO PRAMONĖS VERSLO VADYBA
  • TURIZMO IR VIEŠBUČIŲ VADYBA
  • FINANSAI
  • BUHALTERINĖ APSKAITA
  • ĮSTAIGŲ IR ĮMONIŲ ADMINISTRAVIMAS
  • KULTŪRINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  1.Matematika

  2.Istorija arba geografija

  3.užsienio kalba

  /informacinės technologijos

  /biologija

  /geografija arba istorija*

  /menai

  4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

   

   

  0,2

  1.Matematika

  2.Istorija arba geografija

  3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju 4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

  0,2

  HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

   

  • VERSLO ANGLŲ KALBA
  • ANGLŲ KALBA RYŠIAMS SU VISUOMENE

  1. Lietuvių kalba ir literatūra

  2.Istorija

  3.Matematika

  /biologija

  /informacinės technologijos

  /menai

  4. Užsienio kalba

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

   

  0,2

  1. Lietuvių kalba ir literatūra

  2.Istorija

  3 Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju

  4. Užsienio kalba

  0,4

  0,2

  0,2

   

  0,2

  MENŲ STUDIJŲ SRITIS

   

  • DIZAINAS
  • APRANGOS DIZAINAS
  • DEKORATYVINĖ PLASTIKA
  • DAILĖS KŪRINIŲ RESTAURA­VIMAS IR KONSERVAVIMAS
  • FOTOGRAFIJA
  • ĮVAIZDŽIO DIZAINAS

   

  1.Stojamasis egzaminas

  2.Užsienio kalba

  /istorija

  /informacinės technologijos

  /matematika

  /biologija

  3.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,7

  0,1

   

   

   

   

  0,2

  1.Stojamasis egzaminas

  2. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju 3.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,7

  0,1

   

   

  0,2

  TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

   

  • AUTOMATINIS VALDYMAS
  • INFOTRONIKA
  • BALDŲ IR MEDIENOS DIRBINIŲ GAMYBA
  • INTERJERO IR BALDŲ PROJEKTAVIMAS
  • LEIDYBOS IR SPAUDOS TECHNOLOGIJOS
  • ŽELDINIAI IR JŲ DIZAINAS

  1.Matematika

  2.Fizika

  3.Istorija

  /geografija

  /informacinės tech­nologijos

  /chemija

  /biologija

  /kvalifika­cinis egzaminas**

  /užsienio kalba

  /menai

  4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

   

   

   

   

   

  0,2

  1.Matematika

  2.Fizika

  3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju 4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

  0,2

   

  • GEODEZIJA
  • NEKILNOJAMOJO TURTO MATAVIMŲ INŽINERIJA

   

  1.Matematika

  2.Chemija arba fizika

  3.Istorija

  /geografija

  /informacinės tech­nologijos

  /chemija arba fizika*

  /biologija

  /kvalifika­cinis egzaminas**

  /užsienio kalba

  /menai

  4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

   

   

   

   

  0,2

  1.Matematika

  2.Chemija arba fizika

  3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju 4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

  0,2

   

  • MAISTO TECHNOLOGIJA
  • MAISTO SAUGA

  1.Matematika

  2.Chemija

  3.Istorija

  /geografija

  /informacinės tech­nologijos

  /fizika

  /biologija

  /kvalifika­cinis egzaminas**

  /užsienio kalba

  /menai

  4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

   

   

   

   

   

  0,2

  1.Matematika

  2.Chemija

  3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju 4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

  0,2

   

  • KOMPIUTERINIŲ TINKLŲ ADMINISTRAVIMAS
  • MULTIMEDIJOS TECHNOLOGIJA

  1.Matematika

  2.Informacinės technologijos arba fizika

  3.Istorija

  /geografija

  /informacinės tech­nologijos arba fizika*

  /chemija

  /biologija

  /kvalifikacinis egzaminas**

  /užsienio kalba

  /menai

  4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

   

   

   

   

   

  0,2

  1.Matematika

  2.Informacinės technologijos arba fizika

  3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju

  4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

  0,2

  BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

   

  • AGROVERSLŲ TECHNOLOGIJOS
  • DARNUS ŪKININKAVIMAS
  • VIEŠASIS MAITINIMAS

   

  • AKUŠERIJA
  • BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA
  • BIOMEDICINOS DIAGNOSTIKA
  • BURNOS HIGIENA
  • DANTŲ TECHNOLOGIJA***
  • ERGOTERAPIJA
  • FARMAKOTECHNIKA
  • KINEZITERAPIJA
  • KOSMETOLOGIJA
  • ODONTOLOGINĖ PRIEŽIŪRA
  • RADIOLOGIJA

   

  1.Biologija

  2.Chemija arba matematika

  3.Matematika arba chemija*

  /užsienio kalba

  /istorija

  /geografija

  /informacinės technologijos

  /fizika

  4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

   

   

   

   

  0,2

  1.Biologija

  2.Chemija arba matematika

  3. Bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju 4.Lietuvių kalba ir literatūra

  0,4

  0,2

  0,2

   

  0,2

  *Jeigu nesikartoja su antruoju dalyku.

  ** Profesines mokyklas baigusių asmenų kvalifikacinio egzamino įvertinimai perskai­čiuo­jami kaip valstybiniai brandos egzaminai. Naudojama 0–10 balų skalė. Įvertinimas pa­dau­gi­na­mas iš atitinkamo svertinio koeficiento. 

  *** Pasirinkus dantų technologijos studijų programą laikomas manualinių gebėjimų patikrinimo testas. Išsamiau čia: http://www.kaunokolegija.lt/stojantiesiems/stojamieji-egzaminai-kursai/

  Pasidalinkite savo nuomone:

  Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
  Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
  Rašykite mums.

  CAPTCHA vaizdas