Tiesioginis priėmimas į menų srities programas

Priėmimas atskirąja tvarka skirtas tik tiems asmenims, kurie pageidauja studijuoti savo lėšomis.

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas vykdo tiesioginį priėmimą į šias menų srities studijų programas:

  • Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas (nuolatinės studijos);
  • Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas (nuolatinės studijos);
  • Fotografija (nuolatinės studijos);
  • Dizainas (nuolatinės studijos);
  • Aprangos dizainas (nuolatinės studijos);
  • Įvaizdžio dizainas (nuolatinės studijos).

Daugiau informacijos

Stojamieji egzaminai, kursai

Norint studijuoti kai kuriose Kauno kolegijos studijų programose, reikalingi stojamieji egzaminai, testai, motyvaciniai pokalbiai. Norinčius kokybiškai jiems pasiruošti, Kauno kolegija kviečia į parengiamuosius kursus.

Stojant į Dantų technologijos studijų programą laikomas egzaminas – manualinių gebėjimų patikrinimo testas.

Parengiamieji kursai. Stojančiųjų į dantų technologijos studijų programą manualinių gebėjimų parengiamieji kursai vyko 2017 m. gegužės 15 – 26  d.d., nuo 14:00 val. iki 18:00 val., (po 4 val) ir 2017 m. birželio 12 – 23 d.d., nuo 14:00 val. iki 18:00 val., (po 4 val)., 103 aud. Kaunas, tel.: (8-37) 33 09 98

Egzamino užduotys

Manualinių gebėjimų egzamino metu stojantieji atlieka dvi užduotis: pagal pateiktą modelį iš gipso ruošinio išdrožia modelio kopiją, iš vielos išlenkia pateikto piešinio kopiją.

Egzamino vertinimas

Manualinių gebėjimo patikrinimo testo rezultatai įvertinami „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Gavusieji testo įvertinimą „neįskaityta“ konkurse nedalyvauja.

Egzamino vieta

Manualinių gebėjimų patikrinimas organizuojamas Kauno kolegijos Medicinos fakultete (K. Petrausko g. 15, Kaunas), Dantų technologijos laboratorijoje.

Egzamino data

Stojamasis manualinių gebėjimų patikrinimas vyks pagal bendrojo priėmimo taisyklėse nustatytą sesijos datą.

Rekvizitai:

Įstaiga: KAUNO KOLEGIJA

Įstaigos kodas: 111965284 

Bankas: „Svedbank“, AB

Banko kodas: 73000

Sąskaitos Nr.: LT28 7300 0100 0222 9776

Įstaiga: KAUNO KOLEGIJA

Įstaigos kodas: 111965284 

Bankas: „DnB NORD“, AB

Banko kodas: 4010

Sąskaitos Nr. LT93 4010 0425 0249 9574

Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 33 09 98.

Stojantiesiems į Medicinos fakulteto Dantų technologijos studijų programą nustatytas 30 € mokestis už manualinių gebėjimų testo laikymą ir atliktų užduočių vertinimą. Nuo manualinių gebėjimų egzamino laikymo mokesčio atleidžiami stojantieji, lankę manualinių gebėjimų parengiamuosius kursus ir našlaičiai.

Studijų programos:

Dizainas, Aprangos dizainas, Įvaizdžio dizainas, Fotografija, Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas, Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas.

Stojant į Ikimokyklinio ugdymo ir Socialinės pedagogikos studijų programas laikomas  motyvacinis testas. Stojantieji, nelaikę motyvacinio testo, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Egzamino užduotys

Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras;

Egzamino vertinimas

Išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedama 1 arba 2 balai (0 įvertinimą gavęs stojantysis gali dalyvauti konkurse į paminėtas studijų programas).

Egzamino vieta

Aukštosiose mokyklose, turinčiose teisę vykdyti motyvacinį testą .  Konkretus adresas nurodomas (ar pasirenkamas iš pateikto sąrašo) pildant prašymą.

Egzamino data

Konkreti data ir laikas nurodomi pildant prašymą.

Priėmimo statistika

Kauno kolegija kasmet atsiranda tarp lyderių pagal priimtų mokytis studentų skaičių. Prognozuoti savo įstojimo į Kauno kolegiją galimybes galite lygindami stojamąjį balą su šiais metais priimtų studentų stojamaisiais balais. Primename, kad tai tik orientacinė priemonė. Stojamasis balas kinta kasmet.

Informacija atnaujinta: 2018-10-12

Skelbimai