Kauno kolegijoje vykdomos valstybės finansuojamos ir valstybės nefinansuojamos studijos. Nepatekusiems į valstybės finansuojamas vietas, studijų kainą reikia sumokėti savomis lėšomis. 2017 metų patvirtintus įkainius kiekvienai studijų programai rasite žemiau:

Studijų programos pavadinimas Studijų formos Studijų programos trukmė (metais) Galima finansavimo forma

(vf, vnf)

Nustatyta kaina metams Eur
NL I NL I NL I
Agroverslų technologijos NL 3 vf, vnf 1386
Akušerija NL 3,5 vf, vnf 1386
Anglų kalba ryšiams su visuomene NL 3

(3,5)

vf, vnf 1732
Aprangos dizainas NL 3 vf, vnf 2315
Automatinis valdymas NL 3 vf, vnf 1386
Baldų ir medienos dirbinių gamyba NL, I 3 4 vf, vnf vf, vnf 1386 924
Bendrosios praktikos slauga NL 3,5 vf, vnf 1386
Bendrosios praktikos slauga (anglų kalba) NL 3,5 vf, vnf 1386
Biomedicinos diagnostika NL 3 vf, vnf 1732
Buhalterinė apskaita NL, I 3 4 vf, vnf vnf 1073 735
Burnos higiena NL 3 vf, vnf 1386
Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas NL 3 vf, vnf 2315
Dantų technologija NL 3 vf, vnf 1732
Dizainas NL 3 vf, vnf 2315
Dietetika NL 3 vf, vnf 1386
Ergoterapija NL 3 vf, vnf 1386
Farmakotechnika NL 3 vf, vnf 1386
Finansai NL 3 vf, vnf 1073
Fotografija NL 3 vf, vnf 2315
Geodezija NL 3 vf, vnf 1386
Grafinės technologijos NL 3 vf, vnf 1386
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas NL, I 3 4 vf, vnf vnf 1732 1155
Infotronika NL 3,5 vf, vnf 1386
Informacinės finansų sistemos NL 3,5 vf, vnf 1386
Interjero ir baldų projektavimas NL 3 vf, vnf 1386
Intreaktyvioji kartografija NL 3 vf, vnf 1386
Įstaigų ir įmonių administravimas NL, I 3 4 vf, vnf vnf 1073 735
Įvaizdžio dizainas NL 3 vf, vnf 2315
Kineziterapija NL 3 vf, vnf 1386
Kompiuterinių tinklų administravimas NL, I 3 4 vf, vnf vf, vnf 1386 924
Kosmetologija NL 3 vf, vnf 1386
Kultūrinės veiklos organizavimas NL 3 vf, vnf 1073
Logistika NL, I 3 4 vf, vnf vnf 1073 735
Maisto pramonės verslo vadyba NL 3 vf, vnf 1073
Maisto sauga ir kokybė NL, I 3 4 vf, vnf vf, vnf 1386 924
Maisto technologija NL, I 3 4 vf, vnf vf, vnf 1386 924
Multimedijos technologija NL, I 3 4 vf, vnf vf, vnf 1386 924
Odontologinė priežiūra NL 3 vf, vnf 1386
Pardavimų vadyba NL 3 vf, vnf 1073
Radiologija NL 3 vf, vnf 1732
Reklamos technologijos NL 3 vf,vnf 1386
Socialinė pedagogika I 4,5 vf, vnf 1155
Socialinis darbas NL, I 3 4 vf, vnf vf, vnf 1073 815
Sporto vadyba NL 3 vf, vnf 1073
Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas NL 3 vf, vnf 2315
Taikomoji komunikacija NL 3 vf, vnf vf, vnf 1073
Teisė NL, I 3 4 vnf vnf 1073 735
Turizmo ir viešbučių vadyba NL 3 vf, vnf 1073
Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba) NL 3 vf, vnf 1073
Verslo anglų kalba NL, I 3

(3,5)

4

(4,5)

vf, vnf vf, vnf 1732 1155
Verslo vadyba NL, I 3 4 vf, vnf vnf 1073 735
Viešasis maitinimas NL, I 3 4 vf, vnf vf, vnf 1386 924
Želdiniai ir jų dizainas NL 3 vf, vnf 1386

Paaiškinimai ir sutartiniai žymėjimai:

NL – nuolatinės studijos;

I – ištęstinės studijos;

vf – valstybės finansuojamos studijos;

vnf – valstybės nefinansuojamos studijos.

Tikslinis finansavimas.

Kandidatais į valstybės tikslinio finansavimo vietas gali būti stojantieji į Kauno kolegijos meno srities studijų programas, turintys teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, dalyvaujantys bendrajame studentų priėmime, bet po pagrindinio stojimo etapo nepatekę į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas. Daugiau informacijos

Informacija atnaujinta: 2017-10-27

Skelbimai