Kauno kolegijoje vykdomos valstybės finansuojamos ir valstybės nefinansuojamos studijos. Nepatekusiems į valstybės finansuojamas vietas, studijų kainą reikia sumokėti savomis lėšomis. 2017 metų patvirtintus įkainius kiekvienai studijų programai rasite žemiau:

Studijų programos pavadinimas Studijų formos Studijų programos trukmė (metais) Galima finansavimo forma(vf, vnf) Nustatyta kaina metams Eur 2017 metais**
NL I NL I NL I
Agroverslų technologijos NL 3 vf, vnf 1386
Akušerija NL 3,5 vf, vnf 1386
Anglų kalba ryšiams su visuomene NL 3 vf, vnf 1732
Aplinkos ekodizainas* NL 3 vf,vnf 1386
Aprangos dizainas NL 3 vf, vnf 2315
Automatinis valdymas NL 3 vf, vnf 1386
Baldų ir medienos dirbinių gamyba NL 3 vf, vnf 1386
Bendrosios praktikos slauga NL 3,5 vf, vnf 1386
Bendrosios praktikos slauga (anglų kalba) NL 3,5 vf, vnf 1386
Biomedicinos diagnostika NL 3 vf, vnf 1732
Buhalterinė apskaita NL, I 3 4 vf, vnf vnf 1073 735
Burnos higiena NL 3 vf, vnf 1386
Dailės kūrinių konservavimas ir restauravimas NL 3 vf, vnf 2315
Dantų technologija NL 3 vf, vnf 1732
Dizainas NL 3 vf, vnf 2315
Dietetika NL 3 vf, vnf 1386
Ergoterapija NL 3 vf, vnf 1386
Farmakotechnika NL 3 vf, vnf 1386
Finansai NL 3 vf, vnf 1073
Fotografija NL 3 vf, vnf 2315
Geodezija NL 3 vf, vnf 1386
Grafinės technologijos NL 3 vf, vnf 1386
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas NL, I 3 4 vf, vnf vnf 1732 1155
Infotronika NL 3,5 vf, vnf 1386
Informacinės finansų sistemos NL 3,5 vf, vnf 1386
Interjero ir baldų projektavimas NL 3 vf, vnf 1386
Įstaigų ir įmonių administravimas NL, I 3 4 vf, vnf vnf 1073 735
Įvaizdžio dizainas NL 3 vf, vnf 2315
Kineziterapija NL 3 vf, vnf 1386
Kompiuterinių tinklų administravimas NL, I 3 4 vf, vnf vf, vnf 1386 924
Kosmetologija NL 3 vf, vnf 1386
Kultūrinės veiklos organizavimas NL 3 vf, vnf 1073
Logistika NL, I 3 4 vf, vnf vnf 1073 735
Maisto sauga ir kokybė NL 3 vf, vnf 1386
Maisto technologija NL, I 3 4 vf, vnf vf, vnf 1386 924
Multimedijos technologija NL, I 3 4 vf, vnf vf, vnf 1386 924
Odontologinė priežiūra NL 3 vf, vnf 1386
Pardavimų vadyba NL 3 vf, vnf 1073
Radiologija NL 3 vf, vnf 1732
Reklamos technologijos NL 3 vf,vnf 1386
Socialinis darbas NL, I 3 4 vf, vnf vf, vnf 1073 815
Sporto vadyba NL 3 vf, vnf 1073
Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas NL 3 vf, vnf 2315
Sveikatingumo ir kurortų paslaugų vadyba* NL 3 vf, vnf 1073
Taikomoji komunikacija NL 3 vf, vnf vf, vnf 1073
Teisė NL, I 3 4 vnf vnf 1073 735
Turizmo ir viešbučių vadyba NL 3 vf, vnf 1073
Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų kalba) NL 3 vf, vnf 1073
Verslo anglų kalba NL 3 4 vf, vnf 1732
Verslo vadyba NL, I 3 4 vf, vnf vnf 1073 735
Viešasis maitinimas NL 3 vf, vnf 1386

Paaiškinimai ir sutartiniai žymėjimai:

NL – nuolatinės studijos;

I – ištęstinės studijos;

vf – valstybės finansuojamos studijos;

vnf – valstybės nefinansuojamos studijos

*Planuojamas studentų priėmimas, jei iki 2018-06-01 studijų programa bus patvirtinta SKVC

**Studijų kaina 2018 metams gali keistis

Tikslinis finansavimas.

Kandidatais į valstybės tikslinio finansavimo vietas gali būti stojantieji į Kauno kolegijos meno srities studijų programas, turintys teisę pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas, dalyvaujantys bendrajame studentų priėmime, bet po pagrindinio stojimo etapo nepatekę į valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas. Daugiau informacijos

Informacija atnaujinta: 2017-11-29

Skelbimai