Sveikiname pasirašius studijų sutartį! Džiaugiamės, kad prisijungei prie gausios Kauno kolegijos bendruomenės.

Įvadinė savaitė pirmakursiams

Mokslo metų pradžios šventė vyks rugsėjo 1 d. (penktadienį) 12 val., Pramonės pr. 22A.

Įvadinės savaitės grafikai pirmakursiams yra skelbiami čia

Elektroninis paštas

Studijų laikotarpiu visi studentai privalo naudotis Kolegijos elektroniniu paštu @go.kauko.lt. Su suteiktu vardu galėsite prisijungti prie virtualios mokymosi aplinkos Moodle, taip pat į šį paštą gausite prisijungimo duomenis prie studijų valdymo sistemos.

Išsamesnė instrukcija

Studentų pažymėjimas

Studentų pažymėjimus registruoja ir išduoda www.lsp.lt. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Kauno kolegijos Studentų atstovybę: www.kksa.lt

Bendrabutis

Iki rugpjūčio 15 dienos vykdoma pageidavimų gauti vietą bendrabutyje registracija.

Išsamesnė informacija

Studijų tvarkaraščiai

Studijų metinis grafikas ir preliminarūs tvarkaraščiai yra skelbiami čia.

Pažymos

Pažymos apie studijas išduodamos nuo rugsėjo 1 d. Studentas turi prisijungti naudodamas Kolegijos pašto (@go.kauko.lt)  duomenis ir pažymą užregistruoti pateikiamoje formoje. Parengtas pažymas reikės atsiimti dekanate.

Studijų dalykų įskaitymai

Jei esate ankščiau studijavęs kitoje aukštojoje mokykloje, galite prašyti įskaityti pasikartojančius studijų dalykus. Iki rugsėjo 15 d. kreipkitės į akademinio padalinio (fakulteto) prodekaną/studijų vedėją ir pristatykite studijų pažymą arba diplomo priedėlį.

Visais iškilusiais klausimais gali konsultuotis siųsdamas laišką e.paštu pirmakursiai@go.kauko.lt

Mokėjimas už studijas

Studijų kaina (valstybės nefinansuojamose vietose) mokama pagal studijų sutartyje pateiktas sąlygas iki rugpjūčio 18 dienos (pasirašius sutartį per pagrindinį priėmimą) arba iki rugpjūčio 26 dienos (pasirašius sutartį per papildomą priėmimą). Įmokų rekvizitai nurodyti sutartyje, skelbiami kolegijos interneto svetainėje.

Studentui, ketinančiam imti paskolą, sumokėjus  kolegijai 150 EUR pradinę įmoką iki rugpjūčio mėn. 23 dienos, prašymą paskolai reikia pateikti Valstybiniam studijų fondui nuo rugpjūčio vidurio. Išsamesnė informacija Valstybinio studijų fondo svetainėje

Skelbimai