Pretenduojant į meno studijų srities programas

Stojant į meno studijų srities programas laikomas stojamasis egzaminas. Stojamojo egzamino organizavimo tikslas – patikrinti ir įvertinti stojančiųjų meninius gebėjimus ir įgūdžius.

Egzamino užduotys. Stojamojo egzamino metu atliekamos dvi užduotys, kurios skiriasi priklausomai nuo to, į kokią studijų programą pageidaujama stoti. Informaciją apie stojamųjų egzaminų užduotis, vertinimo sistemą ir kt. rasite čia (.pdf formatu).

Egzamino vertinimas. Stojamojo egzamino rezultatai vertinami 100 balų sistema. Neišlaikę stojamojo egzamino asmenys į valstybės finansuojamas vietas, studijų stipendijas ir tiksliniu būdu finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose pretenduoti negali.

Stojamųjų egzaminų į Kauno kolegiją 2018 m. tvarkaraštis (.pdf formatu).

Egzaminų vieta ir data. Stojamajam egzaminui registruojamasi www.lamabpo.lt sistemoje.

Parengiamieji kursai/ konsultacijos. Dėl parengiamųjų mokamų kursų Piešimas+Tapyba+Kompozicija Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultete, teiraukitės:

A. Mackevičiaus g-vė 27, LT- Kaunas,
tel.: (8-37) 32 28 19,
el. paštas: gita.mykolaityte@go.kauko.lt

Pretenduojant į švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programas

Stojant į Ikimokyklinio ugdymo ir Socialinės pedagogikos studijų programas laikomas  motyvacinis testas. Stojantieji, nelaikę motyvacinio testo, negali dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamas studijų vietas.

Egzamino užduotys. Motyvacijos įvertinimo turinį ir vykdymo tvarką tvirtina švietimo ir mokslo ministras;

Egzamino vertinimas.  Išlaikiusiems motyvacijos testą, pridedama 1 arba 2 balai (0 įvertinimą gavęs stojantysis gali dalyvauti konkurse į paminėtas studijų programas).

Egzamino vieta. Aukštosiose mokyklose, turinčiose teisę vykdyti motyvacinį testą .  Konkretus adresas nurodomas (ar pasirenkamas iš pateikto sąrašo) pildant prašymą.

Egzamino data. Konkreti data ir laikas nurodomi pildant prašymą.

Informacija atnaujinta: 2018-03-28