Mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojams

Mokymai aukštųjų mokyklų darbuotojamas

  1. Naujų Kauno kolegijos dėstytojų mokymo programa (skirta kolegijos dėstytojams);
  2. Studijų dalyko (modulio) aprašo parengimas ir valdymas virtualioje mokymosi aplinkoje MOODLE;
  3. Mokslinės informacijos naudojimas;
  4. Kauno kolegijos studijų valdymo sistema (SVS) (skirta kolegijos dėstytojams);
  5. Dokumentų valdymas Kauno kolegijoje (skirta kolegijos darbuotojams);
  6. Studento pasiekimų aplanko (portfolio) rengimas;
  7. Neformaliojo profesinio mokymo programos aprašo rengimas (skirta kolegijos dėstytojams);
  8. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi ir savišvietos būdu įgytų žinių ir gebėjimų vertinimas ir pripažinimas studijų rezultatais Kauno kolegijoje.

Mokymus, skirtus aukštųjų mokyklų darbuotojams, organizuoja Kauno kolegijos Kompetencijų ugdymo centras.  Iškilus klausimams kreiptis šiais kontaktais: Kompetencijų ugdymo centras Vedėjas Algirdas Saulėnas Pramonės pr. 20, 1-010 kab. Tel. (8 37) 75 11 49 algirdas.saulenas@go.kauko.lt

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas