• Renginiai

  2017 m. rugsėjo mėn.
  P A T K P Š S
  « Rgp   Spa »
   123
  45678910
  1112131415
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  16
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  17
  • Keramikos simpoziumas
   Pradžia: 2017-09-15
   Pabaiga: 2017-09-17
   Vieta: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas
  18192021222324
  252627282930  
 • Mo­der­ni in­ži­ne­ri­ja – lengvesnė kas­die­ny­bė ir įmo­nei, ir žmo­gui

  kaunodienaNuo­to­li­niu bū­du val­do­mas pa­tal­pos šil­dy­mas? Kont­ro­liuo­ja­mi duo­me­nys apie šal­dy­tu­vo tu­ri­nį? Au­to­ma­ti­zuo­tas ap­švie­ti­mas? Spe­cia­lis­tai nea­be­jo­ja – jau ne­to­li­mo­je atei­ty­je kiek­vie­nas ga­lės re­gu­liuo­ti ap­lin­ką nau­do­da­mas mo­bi­liuo­sius įren­gi­nius.

  Dar dau­giau – jau šian­dien siek­da­mos op­ti­mi­zuo­ti veik­lą pir­miau­sia iš­ma­nių nau­jo­vių dai­ro­si įvai­raus dy­džio pra­mo­nės ir vers­lo įmo­nės. Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, vien Kau­no re­gio­ne vi­du­ti­niš­kai per me­tus įre­gist­ruo­ja­ma apie 2 tūkst. nau­jų ūkio su­bjek­tų.

  „Kuo to­liau, tuo la­biau su­si­pi­na ga­my­bi­nės ir in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos, to­dėl šiuo­lai­ki­nėms pro­ble­moms spręs­ti bū­ti­ni komp­lek­si­niai spren­di­mai“, – įsi­ti­ki­nęs Kau­no ko­le­gi­jos Tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­to de­ka­nas G. Pil­kis, pa­sa­ko­jan­tis, kad šiuo­lai­ki­nė­je ga­my­bo­je ir vers­le pro­gre­sas pa­sie­kia­mas tai­kant ne vie­ną tech­no­lo­gi­ją, o vi­są jų de­ri­nį.

  Visas straipsnis

  Pasidalinkite savo nuomone:

  Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
  Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
  Rašykite mums.

  CAPTCHA vaizdas