Kauno kolegijos Medicinos fakultete 2018 m. gegužės mėn. 25 d. vyko Respublikinė mokslinė – praktinė konferencija “Biomedicinos ir socialinių mokslų aktualijos: socialinė partnerystė visuomenės gerovei”.

Konferencijos metu buvo aptariamos sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų rengimo aktualijos ir perspektyvos, buvo pristatomi biomedicinos ir socialinių mokslų  taikomųjų  tyrimų rezultatai.

11 – tą kartą renginys sukvietė per 120 aukštojo mokslo ir praktinės veiklos atstovų, dalyvaujančių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų rengime bei sprendžiant socialinio darbo, sveikatos apsaugos profesinės veiklos klausimus. Renginyje dalyvavo svečiai iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro, Lietuvos kolegijų ir universitetų, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigų.

Konferenciją šiltais muzikiniais sveikinimais pradėjo  Juozo Gruodžio konservatorijos mokiniai, kurių vadovė – Raimonda Navickienė.

Sveikindamas konferencijos dalyvius Kauno kolegijos Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis pasidžiaugė konferencijos tęstinumu ir glaudžiu tarpinstituciniu bendradarbiavimu skatinant biomedicinos ir socialinių mokslų plėtrą.

Kauno kolegijos direktorius Paulius Baltrušaitis palinkėjo sėkmingo darbo ir bendradarbiavimo, tęsiant pradėtas veiklas bei planuojant naujus projektus.

Nijolė Bielinienė, LR SAM sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, įteikė LR Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos sveikinimą ir padėkos raštą.

Plenariniame posėdyje pranešimą skaitęs LR Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausias specialistas Artūras Šimkus pristatė slaugytojų ir kitų (nelicenzijuojamų) asmens sveikatos priežiūros specialistų veiklos aktualijas, atsakė į rūpimus konferencijos dalyviams klausimus.

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Loreta Gudelienė-Gudelevičienė, remdamasi sistemingai sukaupta istorine apžvalga ir archyvine medžiaga, pristatė šiuolaikinio asmens sveikatos priežiūros specialisto kompetencijų kaitą. Pasidžiaugė glaudžiu aukštojo mokslo institucijų, rengiančių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistus, bendradarbiavimu publikuojant žurnalą „Slauga: mokslas ir praktika“.

Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto vyriausioji specialistė Aurelija Radzevičienė supažindino su aktualiais biomedicininių tyrimų etikos klausimais, diskutavo aktualiais biomedicininių tyrimų klausimais.

Antroji konferencijos dalis buvo skirta tikslinėms diskusijos ir pranešimams, aktualiems konkrečių sričių specialistams praktikams ir dėstytojams. Konferencijos dalyviai dirbo 7 sekcijose, kurių metu buvo pristatyti 25 pranešimai, iš kurių 21 buvo žodiniai ir 4 stendiniai.

Sekcijose aptartos: slaugos praktikos aktualijos ir perspektyvos (moderatorė dr. Viktorija Piščalkienė), galimybės ir iššūkiai vaiko gerovės srityje (moderatorė Daiva Matulevičiūtė), farmakotechnikų rengimo aktualijos (moderatorė Aurelija Radzevičienė), reabilitacijos specialistų rengimo aktualijos (moderatorė dr. Milda Žukauskienė), mokslo taikomosios veiklos perspektyvos biomedicinos diagnostikoje (Diana Barragan Ferrer), savanoriška veikla burnos priežiūros specialistų veikloje (moderatorė dr. Lijana Navickienė) bei kosmetologijos studijų programos aktualijos (moderatorė Žaneta Mickienė).

Konferencijos pabaigoje Medicinos fakulteto dekanas Julius Dovydaitis pasidžiaugė konferencijos dalyvių aktyvumu, atvirumu dalinantis sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų rengimo bei mokslo taikomosios veiklos patirtimi bei glaudžia socialine partneryste.