Tarptautinė supratimo apie antibiotikus diena kiekvienais metais minima lapkričio 18 dieną.

Lapkričio 14 – 20 d. – tai savaitė skirta visuomenės švietimui, kalbant apie saikingą antibiotikų vartojimą.

Kauno kolegijos Medicinos fakulteto Biomedicinos diagnostikos katedros dėstytojos Angelika Putramentienė, Albina Vaičiulevičienė kartu su studentėmis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre vedė seminarą tema “Racionalus antibiotikų vartojimas”.

Renginio dalyvius sveikino Karaliaus Mindaugo kosmetikos skyriaus vedėja dr. Jūratė Jocienė, profesijos mokytojos- ekspertės: Dalia Visockienė ir Audronė Kazlauskienė. Mokymo centro moksleiviams pranešimus  skaitė Albina Vaičiulevičienė ir Biomedicinos diagnostikos studijų programos III k. studentės: Simona Čepulevičiūtė, Eglė Baziliūtė, Gabrielė Šalvytė, Indrė Juodviršytė. Seminaro dalyviai buvo supažindinti su antibiotikų atradimo istorija, antibiotikų vartojimu, mikroorganizmų atsparumu antibiotikams bei praktiškai pademonstruotas mikrobų jautrumo antibiotikams nustatymas.

Renginys nustebino klausytojų gausa. Seminare dalyvavo 93 klausytojai.  Po pranešimų vyko diskusija, kurios metu moksleiviai pateikė daug klausimų apie mikroorganaizmus ir jų atsparumą antibiotikams.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro moksleiviai ir jų dėstytojai pareiškė norą tęsti bendradarbiavimą, organizuojant renginius  aktualiomis medicinos temomis.

Artimiausias planuojamas renginys – gruodžio 1d., kuris bus skirtas AIDS dienai paminėti.