Specialieji klavišai

Viešoji įstaiga Kauno kolegija

Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
Priėmimas: (8 37) 32 11 11
Raštinė: (8 37) 35 23 24
Faksas: (8 37) 75 11 35
El. paštas rastine@go.kauko.lt

Paulius Baltrušaitis

Administracija

Kauno kolegijos direktorius

dr. Irma Spūdytė

Administracija

Akademinės tarybos pirmininkė

dr. Mindaugas Misiūnas

Administracija

Kauno kolegijos direktoriaus pavaduotojas

Vitalija Skėruvienė

Administracija

Darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė

Aušra Arminienė

Administracija

Darbo tarybos pirmininkė

Jolanta Bareikienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Dekanė

Ieva Brazauskaitė-Zubavičienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Koordinatorė studijoms užsienyje

Nijolė Meškelienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Prodekanė

dr. Inga Valentinienė

Menų akademija

Vadovė

Stella Justina Kasperavičienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Aprangos dizaino katedros vedėja

Gintarė Jarašienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Dizaino katedros vedėja

Sigita Grabliauskaitė

Menų ir ugdymo fakultetas

Dekoratyvinės plastikos katedros vedėja

Bangutis Prapuolenis

Menų ir ugdymo fakultetas

Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo katedros vedėjas

Petras Saulėnas

Menų ir ugdymo fakultetas

Fotografijos katedros vedėjas

Raimonda Sadauskienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Ikimokyklinio ugdymo katedros vedėja

Olesė Kekienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Įvaizdžio dizaino katedros vedėja

Violeta Kamantauskienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorė

Fakulteto raštinė

Menų ir ugdymo fakultetas

Julius Dovydaitis

Medicinos fakultetas

Dekanas

Donatas Gužauskas

Medicinos fakultetas

Vadovas praktiniam mokymui

Danguolė Mieldažienė

Medicinos fakultetas

Studijų vedėja

dr. Lijana Navickienė

Medicinos fakultetas

Studijų kokybės vadovė

Rasa Juozapavičienė

Medicinos fakultetas

Tęstinių studijų vedėja

Danguolė Grūnovienė

Medicinos fakultetas

Farmakotechnikos katedros vedėja

Daiva Mačiulienė

Medicinos fakultetas

Burnos sveikatos katedros vedėja

Vytautė Giedraitienė

Medicinos fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorė

Ingrida Viliušienė

Medicinos fakultetas

Biomedicinos diagnostikos katedros vedėja

Žaneta Mickienė

Medicinos fakultetas

Kosmetologijos katedros vedėja

Vilma Rastenienė

Medicinos fakultetas

Slaugos katedros vedėja

Milda Gintilienė

Medicinos fakultetas

Reabilitacijos katedros vedėja

Virginija Kondratavičienė

Medicinos fakultetas

Socialinio darbo katedros vedėja

Fakulteto raštinė

Medicinos fakultetas

dr. Giedrius Gecevičius

Technologijų fakultetas

Dekanas

Vytas Baranauskas

Technologijų fakultetas

Prodekanas

dr. Irma Spūdytė

Technologijų fakultetas

Studijų plėtros skyriaus vedėja

Janina Morkūnienė

Technologijų fakultetas

Studijų vedėja

Ina Živatkauskienė

Technologijų fakultetas

Aplinkos inžinerijos katedros vedėja

Dalė Lukšaitė

Technologijų fakultetas

Informatikos katedros vedėja

Daiva Sajek

Technologijų fakultetas

Medijų technologijų katedros vedėja

dr. Ingrida Kraujutienė

Technologijų fakultetas

Maisto technologijos katedros vedėja

Alma Pocienė

Technologijų fakultetas

Reklamos ir medijų centro vedėja

Nijolė Janina Vasiliauskienė

Technologijų fakultetas

Viešojo maitinimo katedros vedėja

Povilas Beseckas

Technologijų fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorius

Sigita Garipovienė

Technologijų fakultetas

Valgyklos vedėja

Fakulteto raštinė

Technologijų fakultetas

Dalia Ilevičienė

Verslo fakultetas

Dekanė

Gelmina Motiejūnė

Verslo fakultetas

Prodekanė

dr. Edita Jurkonytė

Verslo fakultetas

Administravimo katedros vedėja

dr. Ričardas Butėnas

Verslo fakultetas

Apskaitos ir finansų katedros vedėjas

dr. Andrius Brusokas

Verslo fakultetas

Sporto vadybos katedros vedėjas

Albertas Juodeika

Verslo fakultetas

Komunikacijos katedros vedėjas

Diana Vaitiekienė

Verslo fakultetas

Tauragės skyriaus vadovė

Iveta Zvezdinienė-Vitkutė

Verslo fakultetas

Teisės katedros vedėja

Audronė Lukšaitienė

Verslo fakultetas

Turizmo ir viešbučių vadybos katedros vedėja

Gelmina Motiejūnė

Verslo fakultetas

Verslo vadybos katedros vedėja

Modestas Riauka

Verslo fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorius

Fakulteto raštinė

Verslo fakultetas

Violeta Kamantauskienė

Menų ir ugdymo fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorė

Vytautė Giedraitienė

Medicinos fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorė

Povilas Beseckas

Technologijų fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorius

Modestas Riauka

Verslo fakultetas

Fakulteto projektų koordinatorius

Mantas Gedrimas

Studentų atstovybė

Prezidentas

dr. Kristina Bespalova

Studijų ir taikomųjų mokslų departamentas

Vadovė

dr. Lina Šarlauskienė

Biblioteka

Vadovė

dr. Vaclovas Makūnas

Mokslo taikomosios veiklos skyrius

Vedėjas

Daiva Baranauskienė

Studentų priėmimo skyrius

Vedėja

Jolanta Valiaugienė

Tarptautinių studijų skyrius

Vedėja

Agnė Canbulut

Tarptautinių studijų skyrius

Specialistė

Indrė Domanaitienė

Tarptautinių studijų skyrius

Specialistė

Rasa Gaižiūnaitė

Studijų tarnyba

Specialistė

Rita Liutkienė

Studijų tarnyba

Specialistė

Jolita Mickevičienė

Studijų tarnyba

Specialistė

Albina Prišmantienė

Apgyvendinimo paslaugų skyrius

Vedėja

Vytenis Kazlauskas

Kultūrinės veiklos ir sporto centras

Kultūrinės veiklos vadovas

dr. Andrius Brusokas

Kultūrinės veiklos ir sporto centras

Sporto centro vadovas

Dominykas Baltrušaitis

Skaitmeninių technologijų skyrius

Vadovas

Faustas Zubka

Studijų aprūpinimo informacija centras

Vedėjas

Vytautas Jonas Monkaitis

Ūkio reikalų tarnyba

Vadovas

Jurgita Francūžinienė

Ekonomikos skyrius

Vedėja

Nerijus Beržinskas

Ūkio reikalų tarnyba

Ūkio dalies vedėjas Pramonės pr. pastatų kompleksui

Rita Gerbutavičienė

Ūkio reikalų tarnyba

Ūkio dalies vedėjo padėjėja Pramonės pr. pastatų kompleksui

Gintaras Žukauskas

Ūkio reikalų tarnyba

Ūkio dalies vedėjas senamiesčio pastatų kompleksui

Saulius Bernotas

Ūkio reikalų tarnyba

Ūkio dalies vedėjas Žaliakalnio pastatų kompleksui

Inga Stravinskienė

Valdymo ir kokybės departamentas

Vadovė

Jurgita Žukauskienė

Dokumentų valdymo skyrius

Vedėja

Lina Kuraitienė

Projektų skyrius

Vedėja

Jūratė Zmitrulevičienė

Žmogiškųjų išteklių tarnyba

Vadovė

Algirdas Jokimas Saulėnas

Kompetencijų ugdymo centras

Vedėjas

Rita Valkūnienė

Žmogiškųjų išteklių tarnyba

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė

Personalo specialistai

Žmogiškųjų išteklių tarnyba

Specialistai

Irena Jankuvienė

Archyvas

Archyvarė

Vida Vaitkevičienė

Archyvas

Archyvarė

Jovita Žukienė

Apskaitos tarnyba

Vyr. buhalterė

Mindaugas Samuolaitis

Karjeros centras

Vadovas

Dalia Ilevičienė

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius

Vadovė

Renata Krygerienė

Teisės skyrius

Teisininkė

Sigrida Eimutienė

Viešųjų pirkimų skyrius

Viešųjų pirkimų specialistė

Giedrius Nenorta

Apskaitos tarnyba

Buhalteris

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

  • Priėmimas: (8 37) 32 11 11
  • Raštinė: (8 37) 35 23 24
  • Faksas: (8 37) 75 11 35