Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Kauno kolegijos laboratorijose esantys naujausi odontologiniai įrenginiai padeda studijas vykdyti neatitolstant nuo pažangos odontologijoje: studijų metų būsimiems odontologų padėjėjams yra sudaromos puikios praktinio mokymo sąlygos dirbti pasitelkus fantomus, imituojančius paciento burną. Studentai praktikas atlieka Kauno, Vilniaus ar kitų miestų odontologijos kabinetuose.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai dažniausiai renkasi dalines studijas ar praktiką aukštosiose mokyklose, Kipro ir Ispanijos odontologinės priežiūros įstaigose.

Privalumas: darbas duetu

Odontologo padėjėjas studijų metu ugdo gebėjimus dirbti su gydytojais odontologais, kurie plombuoja dantis, gydo dantų kanalus, protezuoja dantis ar taiko kitas su dantų gydymu susijusias procedūras. Paslaugos kokybei užtikrinti vienam odontologui turėtų būti vienas gydytojo odontologo padėjėjas, tad šių specialistų paklausa Lietuvoje išlieka nemaža.

Karjeros galimybės

Priklausomai nuo kvalifikacijos tobulinimo srities ar odontologijos klinikos teikiamų paslaugų, galima dirbti su aukščiausios kvalifikacijos odontologais, atliekančiais implantacijos ar burnos chirurgijos ar periodontologijos operacijas bei gydytojais endodontologais, gydančiais dantų kanalus, kuomet pasitelkiami mikroskopai, lazeriai ar kiti prietaisai.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti: Klaipėdos universitete arba užsienio aukštosiose mokyklose.

Studijų krypties grupė: Sveikatos mokslai

Studijų kryptis: Burnos priežiūra

Studijų forma: nuolatinė (3 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Medicinos fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikacija

Gydytojo odontologo padėjėjai – tai burnos priežiūros specialistai, kurie ne tik asistuoja – padeda gydytojams odontologams teikiant skirtingas paslaugas pacientams, bet ir patys gali atlikti burnos sveikatą stiprinančias procedūras.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba ir terminologija
3
Įvadas į studijas ir žmogaus sauga
3
Informacijos technologijos
3
Profesinė etika
3
Anatomija, fiziologija, patologija
6
Ergonomika ir infekcijų kontrolė odontologijoje
6
Odontologinės medžiagos
6
2 Semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba ir terminologija
3
Specialybės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas
3
Psichologijos pagrindai
3
Klinikinių dalykų pagrindai
6
Farmakologija. Fitoterapija
3
Ergonomika ir infekcijų kontrolė odontologijoje
6
Infekcijų kontrolės odontologijoje profesinės veiklos praktika
6
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Filosofijos įvadas
3
Pedagogika
3
Biochemija. Genetika
3
Ortopedinė odontologija
6
Odontologinių ligų profilaktika ir epidemiologija
3
Laisvai pasirenkamasis dalykas
3
Asistavimo gydytojui odontologui profesinės veiklos praktika
9
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Teisės pagrindai
3
Taikomųjų tyrimų metodologija
6
Geriatrija. Slaugos pagrindai. Fizioterapija
6
Odontologinė radiologija
3
Asistavimo gydytojui odontologui profesinės veiklos praktika
6
Ortodontijos pagrindai
3
Laisvai pasirenkamasis dalykas
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Klinikinė odontologija
3
Pirmoji medicinos pagalba
3
Gydytojo odontologo padėjėjo profesinės veiklos praktika
9
Visuomenės sveikatos pagrindai
3
Burnos chirurgija ir periodontologijos pagrindai
6
Laisvai pasirenkamasis dalykas
3
Endodontologija
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Verslo ekonomika ir vadyba
3
Klinikinė odontologija
3
Burnos chirurgija ir periodontologijos pagrindai
3
Baigiamoji praktika
12
Kvalifikacinis egzaminas
3
Baigiamasis darbas
6

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • bendrauti užsienio kalbomis (anglų, vokiečių /prancūzų);
 • išmanyti rašytinės komunikacijos anglų kalba ypatumus, versti įvairaus pobūdžio tekstus iš anglų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į anglų kalbą;
 • rengti, įforminti ir organizuoti dokumentų apyvartą pagal Europos Sąjungos standartus;
 • naudotis įvairia biuro technika ir duomenų apdorojimo sistemomis
 • išmanyti pranešimų ir anotacijų rašymo metodiką, referuoti tekstus;
 • išmanyti vadybos ir administravimo principus, teisinius pagrindus.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Odontologinė priežiūra
 1. Biologija
  0,4
 2. Chemija arba matematika*
  0,2
 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2
Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • (8 37) 35 23 24
 • (8 37) 75 11 35