Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Studentai praktikas atlieka Lietuvos ir užsienio gamybiniuose medelynuose, gėlininkystės ūkiuose ir kt. Praktinius įgūdžius studentai lavina ir kolegijos auditorijose dirbdami specialiomis kompiuterinėmis programomis.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai dažniausiai vyksta dalinėms studijoms ir praktikai į Daniją, Jungtinę Karalystę.

Karjeros galimybės

Absolventai įsidarbina želdynų projektavimo, įrengimo ir priežiūros, dekoratyviųjų ir sodo augalų auginimo, gėlių komponavimo ir fitodizaino sričių įstaigose želdynų ir jų dizaino inžinieriais. Taip pat absolventai kuria savo želdinimo ar sodmenų auginimo įmones, vykdo želdynų projektavimo veiklą teisės aktų nustatyta tvarka.

Valstybės poreikis

Respublikos Želdynų įstatymas reglamentuoja, kad kiekviena šalies savivaldybė turėtų želdynų specialistą, kuris rūpintųsi želdynų kūrimu ir apsauga.

Studijų krypties grupė: Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija

Studijų forma: nuolatinė (3 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Technologijų fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kraštovaizdžio dizainas – studijų programa, skirta asmenims, siekiantiems suprasti, kurti ir koreguoti gamtos dizainą. Ši specialybė sujungia technologijas, gamtą ir kūrybą.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba
6
Filosofijos įvadas
3
Matematika
4
Informacijos technologijos
3
Piešimas, inžinerinė grafika
5
Agronomijos pagrindai
4
Chemija ir augalų apsauga
5
2 Semestras
Kreditai (ECTS)
Ekonomikos pagrindai
3
Piešimas, inžinerinė grafika
3
Inžinerinė geodezija
3
Žmogaus sauga
3
Gėlininkystė
6
Dendrologija ir sodininkystės pagrindai
6
Technologinė praktika 1
6
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Dailės ir architektūros istorija
3
Želdynų projektavimas, įrengimas ir priežiūra
6
Gėlininkystė
6
Dendrologija ir sodininkystės pagrindai
3
Technologinė praktika 2
3
Profesinės veiklos praktika 1
6
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Lietuvių kalbos kultūra ir dokumentų valdymas
3
Želdinių verslo vadyba
5
Želdynų projektavimas, įrengimas ir priežiūra
7
Gėlių komponavimo pagrindai
3
Dendrologija ir sodininkystės pagrindai
3
Profesinės veiklos praktika 2
6
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Interjero fitodizainas
6
Kompiuterinis želdynų projektavimas 1
3
Baigiamoji profesinės veiklos praktika
9
Sodybos želdinių dizainas / Lauko gėlininkystė
3
Mažosios architektūros projektavimas ir įrengimas / Šiltnamių gėlininkystė
3
Specializacijos praktika
3
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Kultūros paveldas
3
Kompiuterinis želdynų projektavimas 2
4
Baigiamasis darbas
11
Sodybos želdinių dizainas / Lauko gėlininkystė
6
Mažosios architektūros projektavimas ir įrengimas / Šiltnamių gėlininkystė
3
Gamtosauga
3

 Fizinis aktyvumas 1-4 semestras


Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • projektuoti ir įgyvendinti įvairių objektų želdynus;
 • komponuoti augalus ir juos panaudoti apipavidalinant interjerą;
 • taikyti dekoratyviųjų augalų auginimo technologijas.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Kraštovaizdžio dizainas
 1. Matematika
  0,4
 2. Fizika arba Chemija*
  0,2
 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • (8 37) 35 23 24
 • (8 37) 75 11 35