Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Studentai praktikas atlieka Kauno kolegijoje veikiančiose verslo praktinio mokymo firmose ir Lietuvos arba užsienio šalių išorės organizacijose.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai dažniausiai išvyksta dalinėms studijoms ar praktikai į Vokietijos, Turkijos, Kipro aukštąsias mokyklas ar įmones.

Karjeros galimybės

Absolventai dirba verslo įmonėse bei kitose įvairaus profilio įstaigose dirbant finansų, personalo, logistikos, biurų administratoriais, vadybininkais, taip pat kurti savo verslo įmones. Įgiję patirties gali vadovauti organizacijos padaliniams.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti: Kauno technologijos universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis: Vadyba

Studijų forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Vadybos ir ekonomikos fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Įstaigų ir įmonių administravimas – veikla, susijusi su įvairiausių institucijų, organizacijų funkcionavimo užtikrinimu.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
6
Aplinkos ir žmogaus sauga
3
Taikomoji matematika
4
Teisės pagrindai
5
Taikomosios IT programos
3
Profesinė komunikacija
3
Mikroekonomika ir makroekonomika
6
2 Semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų)
6
Taikomosios IT programos
3
Profesinė komunikacija
3
Dokumentų valdymas
6
Apskaita ir mokesčiai
6
Įmonių ekonomika
6
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba 2 (rusų, vokiečių, prancūzų)
6
Kalbos kultūra
3
Finansų pagrindai
3
Ekonominė statistika
3
Vadyba
6
Marketingas
6
Laisvai pasirenkamasis dalykas
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Bendravimo psichologija
3
Darnus organizacijų valdymas
3
Viešųjų paslaugų administravimas
3
Verslo organizavimas
6
Verslo etika
3
Administravimo praktika
9
Laisvai pasirenkamasis dalykas
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Organizacinė psichologija / Projektų rengimas
3
Karjeros valdymas / Viešieji pirkimai
6
Tyrimų metodologija
3
Žmogiškųjų išteklių vadyba / Projektų rengimas
6
Darbo teisė / ES projektų administravimas ir finansavimas
6
Organizacijų komunikacija
3
Laisvai pasirenkamasis dalykas
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Profesinė veiklos praktika
21
Baigiamasis darbas
9

 Fizinis aktyvumas 1-4 semestras


Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • Studijos yra orientuotos į konkrečias veiklos sritis – personalo ir projektų valdymo realizavimą.
 • Studijų programos tikslas – parengti specialistą, gebantį organizuoti bei administruoti verslą, atlikti administravimo (vadybos) funkcijas, vadovauti darbuotojams, organizuoti darbuotojų ir organizacijos padalinių darbą ir taikyti socialiai atsakingo bei etiško verslo nuostatas.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Įstaigų ir įmonių administravimas
 1. Matematika
  0,4
 2. Istorija arba geografija*
  0,2
 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • (8 37) 35 23 24
 • (8 37) 75 11 35