Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Praktikos bus atliekamos IT bendrovėse, diegiančiose ir tobulinančiose įmonių finansų valdymo, apskaitos bei kitus finansinius sprendimus (bankuose, draudimo bendrovėse, pensijų fonduose, investicinėse įmonėse, vertybinių popierių biržose ir kt.). Studentai praktines žinias galės gilinti debesų kompiuterijos, e. finansų paslaugas (pavyzdžiui, e. pardavimus) teikiančiose įmonėse.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti Lietuvos ir užsienio įmonėse, kurios užsiima prekyba finansų produktais; inovatyvių atsiskaitymų sistemų už prekes ir paslaugas kūrimu ir diegimu; asmeninių finansų valdymo modeliavimu; finansų instrumentų valdymo operacijomis; asmeninių ir įmonių investavimo strategijų valdymu; individualizuotos pensijų sistemos formavimu; elektroninės ir mobiliosios bankininkystės infrastruktūros plėtojimu.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti: universitetuose, organizuojančiuose informatikos, informatikos inžinerijos, finansų bei tarpdisciplinines finansų informatikos krypčių studijas; užsienio aukštojo mokslo institucijose ir universitetuose vykdančiuose programas, derinančias informacinių sistemų ir finansų bei apskaitos studijas.

Studijų krypties grupė: Informatikos mokslai

Studijų kryptis: Informacijos sistemos

Studijų forma: nuolatinė (3,5 metų)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Technologijų fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų profesinis bakalauras

Informacinės finansų sistemos – studijų programa, sujungianti informacines sistemas ir finansus. Ji skirta tiems, kurie, siekia tapti specialistais, įgyvendinančiais informacinių finansų sistemų, jų programinės įrangos ar paslaugų, grįstų debesų technologija, projektus

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Anglų kalba
3
Finansų matematika
5
Ergonomika ir darbų sauga
4
Informacijos technologijos
5
Programavimo pagrindai
5
Apskaitos pagrindai
4
Profesinė komunikacija
4
2 Semestras
Kreditai (ECTS)
Diskrečios struktūros ir logika
4
Objektinis programavimas
5
Duomenų valdymo technologija
5
Kompiuterių programinė ir aparatinė įranga
5
Profesinė anglų kalba
3
Mikro ir makro ekonomika
4
Finansinė apskaita
4
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Statistika
4
Tinklapių kūrimo pagrindai
5
Informacijos ir komunikacijos technologijų sistemos
5
JavaScript pagrindai
4
Taikomųjų apskaitos programų praktika
5
Finansinė analizė
4
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3:
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Operacinės sistemos
4
Tyrimų metodologija
5
Programavimo technologijos
5
Teisinis duomenų apsaugos reglamentavimas
4
Įmonių finansų valdymas
4
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3:
7 semestras
Kreditai (ECTS)
Informacinių finansų sistemų projektas / Programinės įrangos projektas
10
Baigiamoji praktika
10
Baigiamasis darbas
10
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Debesų kompiuterija
5
Programų inžinerija
4
Projektų valdymas
5
Finansinių institucijų valdymo procesų vizualizavimas ir modeliavimas
5
Santykių su klientais valdymas (sertifikavimas anglų kalba)
6
Finansinės rinkos ir instrumentai / Java pagrindai
5
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Belaidžio ryšio sistemos
5
Informacinės finansų sistemos
5
Informacinių sistemų ir duomenų sauga
6
Informacinių sistemų projektavimo praktika
5
Viešieji finansai / Mobiliųjų įrenginių programavimas
6
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3

 Fizinis aktyvumas 1-4 semestras


Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • išmanyti apie informacinių sistemų ir finansų informacinių procesų sritis;
 • projektuoti, kurti ir diegti informacines finansų sistemas bei jų programinę įrangą;
 • kurti, diegti debesų kompiuterijos technologijomis grįstas paslaugas;
 • diegti įmonių informacinių sistemų ir finansinės informacijos saugos technologijas bei programinę įrangą;
 • analizuoti, vertinti, spręsti praktinius uždavinius, susijusius su informaciniais procesais gamybos, personalo, klientų valdymu įvairiose finansinėse institucijose ir organizacijose;
 • įgyvendinant e. projekto kūrimo ir diegimo darbus.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Informacinės finansų sistemos
 1. Matematika
  0,4
 2. Informacinės technologijos arba fizika*
  0,2
 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2
Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • (8 37) 35 23 24
 • (8 37) 75 11 35