Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Praktikos atliekamos Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Praktikos vietos užtikrinamos kiekvienam studentui.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai dažniausiai išnaudoja galimybes išvykti dalinėms studijoms ar praktikai į Švediją, Turkiją, Ispaniją.

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti auklėtojais ar priešmokyklinės grupės pedagogais visų tipų valstybinėse ir/ar privačiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijose bei globos namuose su vaikais nuo gimimo iki 6–7 metų amžiaus, steigti ikimokyklines įstaigas ir kurti darbo vietas.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti: Lietuvos edukologijos universitete, Klaipėdos universitete, Aleksandro Stulginskio universitete ir kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų krypties grupė: Ugdymo mokslai

Studijų kryptis: Pedagogika

Studijų forma: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Justino Vienožinskio menų fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Ugdymo mokslų profesinis bakalauras, pedagogo kvalifikacija

Neformalusis ugdymas, kuriuo siekiama padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius bei pažintinius poreikius.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Ugdymo filosofija
3
Profesinė užsienio kalba 1
3
Profesinės kalbos kultūra
3
Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika
9
Vaikų kalbinės komunikacijos ugdymas
6
Vaiko sveikata
3
Informacinės technologijos
3
2 Semestras
Kreditai (ECTS)
Profesinė užsienio kalba 2
3
Pedagoginė psichologija
3
Edukologijos pagrindai
6
Stebėjimo praktika
3
Vaikų dailė 1
6
Muzikinis ugdymas 1
6
Meninių projektų valdymas / Renginių organizavimas
3
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Profesinė užsienio kalba 3
3
Raidos ir ypatingo vaiko psichologija
6
Pedagoginė praktika 1
6
Ugdymas drama 1
3
Vaikų dailė 2
6
Muzikinio ugdymas 2
3
Stresas ir savireguliacija / Karjeros planavimas ir pasiekimų aplanko formavimas
3
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Socialinė šeimos pedagogika
3
Pedagoginė praktika 2
6
Ugdymo tyrimų pagrindai
6
Matematikos pažinimas ir žaidimai
6
Ugdymas drama 2
3
Aplinkos pažinimas ir socializacija
3
Dailė / Kultūros ir pedagogikos istorija
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Specialioji pedagogika
6
Pedagoginė praktika 3
6
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas
3
Vaikų literatūra ir tautosaka
3
Fizinio aktyvumo ugdymo metodika
6
Švietimo vadyba
3
Retorika / Etninė kultūra ir multikultūriškumas
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Teisės pagrindai
3
Savarankiška pedagogika praktika
9
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos organizavimas
3
Žmogaus sauga
3
Profesinis etiketas / etiketo pagrindai
3
Baigiamasis darbas
9

 Fizinis aktyvumas 1-4 semestras


Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • kvalifikuotai globoti ir ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus įvairiose ugdymo institucijose;
 • Atpažinti esminius ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko poreikius ir individualizuoti jų tenkinimo būdus; individualizuoti ir integruoti ugdymo turinį; kurti vaiko fizines ir psichines galias stimuliuojančią aplinką ir pan.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
 1. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,4
 2. Matematika arba Informacinės technologijos
  0,2
 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Istorija
  0,2
Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • (8 37) 35 23 24
 • (8 37) 75 11 35