Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Pirmosios praktikos, jungiančios fotografavimą ir piešimą, metu lavinami studento gebėjimai stebėti ir pastebėti bei meninis suvokimas. Antroji praktika – pažintinio pobūdžio:  lankomos fotografų kūrybinės dirbtuvės, analizuojama konkrečią fotografų veikla. Trečiosios praktikos  metu studentai susipažįsta su TV žinių laidos kūrimo procesu, mokosi atlikti filmavimo darbus. Ketvirtoji praktika – nukreipta į kūrybinių darbų aplanko (portfolio) rengimą. Baigiamosios praktikos metu  praktikuojamasi pagal pasirinktą specializaciją – siekiama  įgyvendinti konkretų kūrybinį mados ar reportažo projektą.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai dažniausiai vyksta dalinėms studijoms ir praktikai į Suomiją, Portugaliją.

Karjeros galimybės

Absolventai dirba individualiai bei komandoje naujienų portaluose, laikraščiuose, žurnaluose, mados ar reklamos agentūrose, televizijos studijose, muziejuose, fotografijos paslaugų teikimo įmonėse, kuria fotografijos verslą.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti: Vilniaus dailės akademijoje, Šiaulių universitete, Lietuvos edukologijos universitete ir kitose aukštosiose mokyklose. Linkas

Studijų krypties grupė: Menai

Studijų kryptis: Medijų menas

Studijų forma: nuolatinė (3 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Justino Vienožinskio menų fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Menų profesinis bakalauras

Fotografija akcentuoja ir integruoja  ne tik technines fotografo veiklos sritis  (fotografijos paslaugų teikimą klientams, žurnalistinį fotografavimą, videofilmavimą ir pan.),  bet ir meninius fotografijos aspektus – profesionalų darbą mados, architektūros srityse ir apimtinių meno kūrinių fotografavimą bei meno kūrinių reprodukavimą.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba
3
Fotografijos istorija
3
Fotografijos pagrindai 1
6
Kūrybinis fotografijos projektas 1
6
Darbo su fotografijos įranga pagrindai
3
Paišyba 1
3
Kompozicijos pagrindai
6
2 Semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba
3
Architektūros fotografijos pagrindai
3
Bangų ir kvantų optika
3
Cheminiai procesai fotografijoje
3
Alternatyvūs fotografijos procesai
6
Paišyba 2
6
Kūrybinės fotografijos praktika 1
6
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Filosofija
3
Kompiuterinės taikomosios programos
3
Fotografijos pagrindai 2
3
Fotožurnalistikos teorija ir praktika
6
Vizualinė komunikacija
3
Tapyba
6
Kūrybinės fotografijos praktika 2
6
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Kino ir videomeno istorija
3
Visuotinė dailės ir architektūros istorija
3
Estetikos ir meno filosofija
3
Komercinė fotografija
6
Kūrybiškumo lavinimo projektas
6
Videoprodukcijos teorija ir praktika
6
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Bendravimo psichologija
3
Fotogrametrija
3
Kūrybinis fotografijos projektas 2
6
Meninis tyrimas
3
Lietuvos dailės ir architektūros istorija
6
Kūrybinės fotografijos praktika 3
6
Laisvai pasirenkamas dalykas
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Lietuvių kalbos kultūra ir retorika
3
Plokščių meno kūrinių reprodukavimas ir apimtinių meno kūrinių fotografavimas
3
Žmogaus sauga
3
Baigiamoji praktika
6
Baigiamasis darbas
9
Laisvai pasirenkamas dalykas
3

 Fizinis aktyvumas 1-4 semestras


Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • valdyti tradicinę ir skaitmeninę fotografijos techniką;
 • motyvuotai sukurti ir parengti kūrybos strategiją;
 • fotografuoti reportažą remiantis etikos ir teisės pagrindais;
 • fotografuoti madą, architektūrą, apimtinius meno kūrinius ir reprodukuoti plokščius meno kūrinius;
 • pristatyti save ir savo kūrybą.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Fotografija
 1. Stojamasis egzaminas
  0,7
 2. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1 ir 3*
  0,1
 3. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2

Informacija

Rodyti naujienas iš

N
Tarptautinėje bienalėje Italijoje – kolegijos menininko kūriniai
lapkričio 21 d., 2017 m.

Tarptautinėje bienalėje Italijoje – kolegijos menininko kūriniai

2017 m. gruodžio 10 d. – 2018-ųjų kovo 25 d. Skijo (Italija) mieste, esančiame Veneto regione, Vičencos provincijoje, vyks trečioji…
Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • (8 37) 35 23 24
 • (8 37) 75 11 35