Specialieji klavišai

Privalumas: reali darbo aplinka

Klinikinės slaugos studijos vyksta pirminio lygio praktikos centruose, antro lygio ligoninėse bei trečio lygio ligoninės padaliniuose.

Privalumas: patirtis užsienyje

Studentai dažniausiai renkasi dalines studijas ar praktiką Suomijos, Maltos, Portugalijos, Turkijos aukštosiose mokyklose ar gydymo įstaigose.

Privalumas: įvairiapusės studijos

Studijos organizuojamos integruojant įvairias klinikines disciplinas, praktiniai užsiėmimai vyksta simuliacinėse klasėse, naudojant vaidybines situacijas, manekenus, videomedžiagą, studentai dirba grupėmis, dalyvauja diskusijose, seminaruose.

Karjeros galimybės

Absolventai dirba antrojo ir trečiojo lygmens ligoninėse, pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, ambulatorijose, poliklinikose, slaugos ligoninėse, sanatorijose, senelių namuose, vaikų ir jaunimo globos namuose, šeimos sveikatos klinikose, bendrosios praktikos gydytojų kabinetuose, priklausomybių centruose, karo tarnybose.

Studijų tęstinumas

Absolventai studijas gali tęsti: Vilniaus universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Klaipėdos universitete, Lietuvos edukologijos universitete arba užsienio aukštosiose mokyklose.

Studijų krypties grupė: Sveikatos mokslai

Studijų kryptis: Slauga ir akušerija

Studijų forma: nuolatinė (3,5 metai)

Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių

Organizuoja: Medicinos fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis: Sveikatos mokslų profesinis bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija

Bendrosios praktikos slaugytojai yra sveikatos priežiūros specialistas, kurio darbo pobūdis susijęs su slauga.

1 semestras
Kreditai (ECTS)
Užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lietuvių). Lotynų kalba
3
Informacijos technologijos
3
Bendroji ir klinikinė farmakologija
3
Mikrobiologija. Higiena ir dietetika
5
Pirmoji medicinos pagalba
3
Anatomija, fiziologija, patologijos pagrindai
6
Bendroji slauga
7
2 Semestras
Kreditai (ECTS)
Žmogaus sauga
3
Tarpkultūrinė komunikacija slaugos praktikoje. Profesinė etika
3
Anatomija, fiziologija, patologijos pagrindai
3
Psichologijos pagrindai
3
Biofizika ir radiologija. Biochemija
3
Įvadas į studijas. Bendroji slauga
3
Bendrosios slaugos profesinės veiklos praktika
12
3 semestras
Kreditai (ECTS)
Medicininės teisės ir vadybos pagrindai
3
Slaugos taikomieji tyrimai
4
Sveikatos sociologija
3
Terapinė ir specialioji terapinė slauga
6
Bendroji ir specialioji chirurginė slauga
5
4 semestras
Kreditai (ECTS)
Slaugos taikomieji tyrimai
3
Terapinė ir specialioji terapinė slauga
3
Bendroji ir specialioji chirurginė slauga
3
Chirurginės slaugos profesinės veiklos praktika
6
Geriatrinės slaugos profesinės veiklos praktika
9
Gerontologija ir geriatrinė slauga
3
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
5 semestras
Kreditai (ECTS)
Vaikų priežiūra ir slauga
3
Psichikos sveikatos slauga
3
Būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga
3
Akušerinė ir ginekologinė slauga. Šeimos sveikata
3
Būtinosios pagalbos ir intensyviosios slaugos profesinės veiklos praktika
9
Psichikos sveikatos slaugos profesinės veiklos praktika
6
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
6 semestras
Kreditai (ECTS)
Vaikų priežiūra ir slauga
3
Akušerinės /ginekologinės / onkologinės slaugos profesinės veiklos praktika
6
Vaikų slaugos profesinės veiklos praktika
9
Paliatyvioji slauga
3
Bendruomenės slauga
3
Fizinė medicina ir reabilitacija
3
Laisvai pasirenkamieji dalykai
3
7 semestras
Kreditai (ECTS)
Bendruomenės slaugos profesinės veiklos praktika
6
Baigiamoji profesinės veiklos praktika
14
Kvalifikacinis egzaminas
3
Baigiamasis darbas
7

 Fizinis aktyvumas 1-4 semestras


Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsi

 • teikti kokybiškas slaugos paslaugas visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir bendruomenėse įvairaus amžiaus sveikiems, sergantiems, neįgaliems ir juos prižiūrintiems asmenims;
 • ugdyti pacientų sveikos gyvensenos įgūdžius, taikant mokslo ir praktikos įrodymais grįstą slaugos praktiką, laikantis etikos ir bendrųjų sveikatos priežiūros bei slaugos principų;
 • dirbti savarankiškai bei komandoje visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vykdančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų, šeimų, bendruomenės, sveikų, neįgaliųjų priežiūrą ir slaugą.

Studijų programa

Brandos ir stojamieji egzaminai

Svertiniai koeficientai

Bendrosios praktikos slauga
 1. Biologija
  0,4
 2. Chemija arba matematika*
  0,2
 3. bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su 1, 2 ir 4*
  0,2
 4. Lietuvių kalba ir literatūra
  0,2

Informacija

Rodyti naujienas iš

N
Vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo metodai
gruodžio 18 d., 2017 m.

Vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo metodai

Kauno kolegijos Medicinos fakultetas kviečia į seminarą „Vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, ugdymo metodai“, kuris vyks gruodžio 21 d. 14 val. K. Petrausko g. 15, 203 a. Organizatoriai teigia, kad renginys ypač aktualus ergoterapijos, socialinio darbo, slaugos studijų programų dėstytojams ir studentams. Dalyviams būtina išankstinė registracija.

Loading
Center map
Traffic
Bicycling
Transit

Kontaktai

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

 • (8 37) 35 23 24
 • (8 37) 75 11 35