Kauno kolegijoje – tarptautinis susitikimas tarp verslo studijas realizuojančių aukštųjų mokyklų

NOBANET project is slowly coming to an endGegužės 10-11 dienomis į Kauno kolegiją atvyksta atstovai iš Baltijos ir Skandinavijos aukštųjų mokyklų – čia rengiamas NOBANET tinklo susitikimas.

NOBANET jungia verslo studijas realizuojančias aukštąsias mokyklas iš Skandinavijos ir Baltijos šalių.  Pagrindinis NOBANET siekis –  sukurti ir plačiai skleisti naujas žinias apie sėkmingą Šiaurės ir Baltijos šalių smulkaus ir vidutinio verslo internacionalizavimą.

Kauno kolegija 2017 metų pabaigos ir toliau tęsia savo veiklą NOBANET tinkle. Aukštųjų mokyklų junginys pastaruoju metu koncentruoja dėmesį į e. mokymosi ir verslo skaitmenizacijos procesus, siekia sukurti tvarius bendradarbiavimo tarp aukštojo mokslo institucijų ir SVV modelius, parengti naują mokymo(si)medžiagą apie SVV internacionalizaciją, įgyvendinti realius projektus tarptautiniu lygiu bei plėtoti aukštųjų mokyklų programas įtraukiant SVV internacionalizavimą.

Be Kauno kolegijos, NOBANET tinkle dalyvauja Suomijos, Danijos, Latvijos ir Estijos aukštosios mokyklos – Arcada taikomųjų mokslų universitetas, Tietgen verslo kolegija, Vidzemes universitetinė kolegija, Talino kolegija ir kiti partneriai.

Paskutinį kartą aukštąsias mokyklas vienijančio tinklo susitikimas Kauno kolegijoje vyko 2014 metų pavasarį.

Išsamesnė informacija apie NOBANET veiklas

Pasidalinkite savo nuomone:

Turite pastebėjimų? Pasiūlymų?
Norite išsakyti savo nuomonę ar pranešti apie įvykį?
Rašykite mums.

CAPTCHA vaizdas