Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centras 2017 m. rugsėjo 1 d. atvertė naują puslapį – savo veiklą perkėlė į Kauną. Šis  padalinys buvo įsteigtas 1993 m. ir pavadintas  Kėdainių  Jonušo Radvilos kolegija. Per visą gyvavimo laikotarpį, keičiantis įstatymams ir politinei situacijai, pavadinimas ir statusas keitėsi ne kartą. Iš kolegijos buvo pervadintas aukštesniąja mokykla,  2003 m. prisijungus  prie Kauno kolegijos, tapo fakultetu, o nuo 2017 m. sausio 1 d. Humanitarinių studijų centru.

Nuo pat veiklos pradžios padalinys buvo  užsienio kalbų specialistų rengimo kalvė.  Užsienio kalbų pedagogai ir vertėjai buvo labai paklausūs, todėl absolventai greitai įsitvirtindavo darbo rinkoje. Analizuojant visuomenės poreikius, netrukus buvo pradėta realizuoti Socialinės pedagogikos studijų programa, o keičiantis ekonominei ir demografinei situacijai, rinkos tyrimai atskleidė naujus specialistų poreikio aspektus, todėl buvo atsisakyta nepaklausių studijų programų ir  rengiamos naujos. Šiuo metu padalinys realizuoja 5 studijų programas: Anglų kalba ryšiams su visuomene, Verslo anglų kalba, Kultūrinės veiklos organizavimas ir Taikomoji komunikacija. Taip pat vykdoma ir Socialinės pedagogikos studijų programa, tačiau naujų studentų priėmimas į šią programą nebevykdomas, nes ji nebesulaukia pakankamo stojančiųjų domėjimosi. Humanitarinių studijų centras organizuoja studijas ištęstine ir nuolatine forma, galimos individualios studijos, vykdomi akademinių pasiekimų užskaitymai. Dirbantiems ar gyvenantiems užsienyje dalis mokomosios medžiagos pateikiama virtualioje aplinkoje. Šiuolaikinės technologijos ir kompetentingi dėstytojai daro studijų procesą lankstų ir prieinamą kiekvienam pasiryžusiam studijuoti.

Humanitarinių studijų centras teikia neformalaus švietimo paslaugas – užsienio kalbų kursus kolegijos bendruomenei bei verslo įmonėms, ypač paklausios vertimo žodžiu ir raštu paslaugos. Vertimo raštu procesas perėjo į kitą lygmenį naudojant šiuolaikinius vertimo įrankius.  Studijų centro bendruomenė yra atvira pokyčiams, nuolat ieško naujų galimybių kelti pedagogines ir dalykines kompetencijas. Dėstytojai kvalifikaciją tobulina Lietuvoje ir užsienyje, o įgytas žinias pritaiko studijų procese. Būdami patys aktyvūs, dėstytojai skatina studentus naudotis puikiomis sąlygomis dalyvauti studentų akademinio judumo Erasmus+ programoje, suteikiančioje galimybes studijuoti ir atlikti praktikas pasirinktoje Europos valstybėje.

HSC administracija ir akademinis personalas studijų procesą ir veiklas perkėlus į Kauną, susiduria su naujais iššūkiais.  Prioritetai – socialinių partnerių tinklo plėtra, naujų praktikos vietų paieška bei  paslaugų pasiūla kolegijoje ir Kauno mieste. Reikia pabrėžti, kad per daugelį metų išplėtotas bendradarbiavimas su partnerinėmis institucijomis Kėdainiuose  ir toliau palaikomas.

Savo veikloje Humanitarinių studijų centro bendruomenė vadovaujasi šiais principais ir vertybėmis: atvirumas pokyčiams, viešumas ir lojalumas organizacijai, akademinė laisvė, atsakomybės ir atskaitomybės darna, profesionalumas, integralumo ir išskirtinumo puoselėjimas, bendradarbiavimas ir partneriškumas.

Humanitarinių studijų centro vadovė

Jolanta Bareikienė