Humanitarinių ir socialinių studijų katedros pradininkė buvo Filologijos ir edukologijos katedra, įkurta 2011 m. sausio 10 d., sujungus Edukologijos ir Filologijos katedras. Nuo 2016 metų rugsėjo dėl išsiplėtusio studijų programų paketo buvo nutarta keisti katedros pavadinimą.

Katedroje dirba 25 dėstytojai: 2 docentai, 20 lektorių ir 5 asistentai (iš jų 5 mokslo daktarai ir 20 magistrų).

Katedros vedėjas – Albertas Juodeika

Adresas: Pramonės pr. 20, Kaunas, 120 kab.

Tel. 8 672 46193

El. paštas: albertas.juodeika@go.kauko.lt

Katedros veiklos prioritetinės kryptys:

  • Sudaryti sąlygas ir sukurti aplinką naujų studijų programų rengimui, vykdomų studijų programų bei studijų organizavimo tobulinimui ir kaitai, užtikrinant studijų programų realizavimo kokybę.
  • Ugdyti nuolat besimokančią katedros dėstytojų bendruomenę, užtikrinančią keliamų tikslų įgyvendinimą.
  • Atlikti taikomuosius tyrimus, užtikrinti tyrimų rezultatų sklaidą ir vykdyti konsultacinę veiklą.
  • Užtikrinti katedros veiklos kokybę, įgyvendinant demokratišką, planingą, pagrįstą savianalize ir išoriniu vertinimu katedros veiklos kokybės laidavimo sistemą.
  • Diegti į studijų procesą edukacines ir technologines naujoves.

Katedroje įgyvendinamos studijų programos:

Anglų kalba ryšiams su visuomene

Kultūrinės veiklos organizavimas

Socialinė pedagogika

Taikomoji komunikacija (Nauja studijų programa)

Verslo anglų kalba

Katedros dėstytojų kontaktinė informacija

DĖSTYTOJO VARDAS IR PAVARDĖ EL. PAŠTO ADRESAS
Bareikienė Jolanta  jolanta.bareikienė@go.kauko.lt
Dr. Bartkevičius Kęstutis  kestutis.bartkevicius@go.kauko.lt
Dr. Bartkutė Rasa  rasa.bartkute@go.kauko.lt
Brazauskaitė-Zubavičienė Ieva  ieva.brazauskaite@go.kauko.lt
Dulkinienė Edita  edita.dulkiniene@go.kauko.lt
Dr. Jasnauskaitė Rima  rima.jasnauskaite@go.kauko.lt
Jedemskienė Gražina  grazina.jedemskiene@go.kauko.lt
Dr. Judickaitė-Pašvenskienė Ligita  ligita.pasvenskiene@go.kauko.lt
Juodeika Albertas  albertas.juodeika@go.kauko.lt
Kuitienė Nina  nina.kuitiene@go.kauko.lt
Dr. Kyburienė Laima  laima.kyburiene@go.kauko.lt
Leikus Nerijus  leikus.nerijus@go.kauko.lt
Mišeika Romualdas  romualdas.miseika@go.kauko.lt
Navickienė Gemma  gemma.navickiene@go.kauko.lt
Navickienė Viktorija  viktorija.navickiene@go.kauko.lt
Petrauskienė Ijola  ijola.petrauskiene@go.kauko.lt
Pukienė Asta  asta.pukiene@go.kauko.lt
Rumbienė Laimutė  laimute.rumbiene@go.kauko.lt
Sedliorienė Renata  renata.sedlioriene@go.kauko.lt
Šulcienė Rasa  rasa.sulciene@go.kauko.lt
Sutkutė Rūta  ruta.sutkute@go.kauko.lt
Vabalienė Rita  rita.vabaliene@go.kauko.lt
Vasiliauskas Igoris  igoris.vasiliauskas@go.kauko.lt
Zubkaitė Urtė  urte.zubkaite@go.kauko.lt
Žurba Vladislovas  vladislovas.zurba@go.kauko.lt